Förbättrad omsättning men sämre lönsamhet för Altia

En stor del av de starka alkoholdryckerna i Finland tillverkas på Altias fabrik i Jalasjärvi. Bild: Ari Sundberg/SPT

Alkoholbolaget Altias omsättning förbättrades, men rörelsevinsten sjönk i jämförelse med fjolårets resultat visar delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Omsättningen växte med 1,3 procent till 249,5 miljoner euro, vilket efter justeringen av valutakursdifferenser är en 2,1 procents tillväxt i jämförelse med fjolårets siffror. Rörelsevinsten under det tredje kvartalet var 5,3 miljoner euro, vilket är en nedgång med 1,3 miljoner euro då vi jämför med motsvarande resultat i fjol.

– Priset på korn har sjunkit till en normal nivå under det tredje kvartalet, vilket kommer att gynna lönsamheten under det fjärde kvartalet, säger Altias vd Pekka Tennilä i ett pressmeddelande.

Bolagets prognos för återstoden av året förblir oförändrad, trots den växande försäljningen i Sverige och Norge, uppger Altia i pressmeddelandet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning