Föräldrars psykiska ohälsa kan bidra till anknytningsproblem hos barn

Barn med deprimerade föräldrar har större risk att drabbas av anknytningsproblem. Bild: Pixabay

Enligt en undersökning gjord på Åbo universitet är risken för att barn drabbas av anknytningsproblem flerfalt större om föräldrarna lider av en mental åkomma eller ett missbruk.

Ett barn vars båda föräldrar har en psykisk diagnos lider av en 51 gånger större risk att drabbas av reaktiva kontaktstörningar än ett barn med friska föräldrar.

Om endast mamman har psykiska problem är risken för problem hos barnet nio gånger så stor och om endast pappan lider av mentala problem är risken sex gånger så stor som hos ett barn med friska föräldrar.

Reaktiv kontaktstörning, eller anknytningsproblem, är en social störning som orsakar problem hos barn att knyta an till andra människor. Barn med anknytningsproblem kan ha svårt att ta till sig stöd och tröst, de drar sig undan, är aggressiva, rädda eller likgiltiga.

Om en kontaktstörning inte behandlas kan den leda till problem i senare människokontakter och påverka funktionsförmågan hos barnet.

Undersökningen är gjord på barnpsykiatriska forsningscentralen på Åbo universitet. Det är den mest omfattande forskning som gjorts på ämnet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning