Föräldrarna: Vi vill ha lösningar!

Eva Persson efterlyser en öppen debatt. – Föräldrarna har frågor och vi vill ha klara svar, säger hon. Bild: Leif Weckström

Vad händer om ett år? Har någon kontrollerat luftkvaliteten inomhus? Orkar lärarna? Finns det tillräckligt med toaletter? Föräldrarna till Staffansbybarnen är oroliga.

Som ordförande i föreningen Hem och skola är det Eva Perssons uppgift att kämpa för en bättre vardag i Staffansby lågstadieskola. Hon känner att det är onödigt motigt.

– Det är stora saker i görningen och jag kan inte begripa att vi ställs utanför, säger Persson med hänvisning till den enligt henne knaggliga informationsgången mellan staden och föräldrarna i Staffansby.

Hon har granskat siffrorna som staden utgår från och de är – smörja. Verkligheten, säger Persson, är något annat. I verkligheten växer skolan så det knakar i fogarna. Toaletterna till exempel är lika många som när skolhuset öppnade men eleverna är nästan dubbelt så många.

– Nästa höst är barnen 170 plus en grupp på 12-15 förskolebarn. Vi får inte svar på hur tjänstemännen tänkt. Barn med specialbehov kan kanske inte gå på så många utflykter utan behöver ett tryggt klassrum.

Värst är ändå bristen på kommunikation. Ur Staffansby Hem och Skolas synvinkel upprepar staden samma fel som gjordes under den förra skoldebatten. Föräldrarna har försökt tala med både skolans ledning och stadens förvaltning men de känner att det är en enkelriktad gata.

– Ju mindre vi vet, desto mindre oreda ställer vi till med. Så verkar det, säger Eva Persson.

Hon efterlyser ordentliga möten och överlag mera och bättre information som är öppen för alla, helt enligt stadens strategi.

Kritiken bekymrar SFP-politikern Björn Månsson.

– Det här låter inte alls bra. Jag eller kanske ordföranden i svenska sektionen för fostrans- och utbildningsnämnden Martina Harms-Aalto (SFP) medlar gärna om det hjälper, säger Månsson.

Förslaget är bra, tycker Eva Persson. Men det brådskar med handling.

Hem och Skola arbetar för att dagis- och skolbarnen ska må bra och för att föräldrarna aktivt ska kunna ta del av skolans och daghemmets vardag. Målet är skolor och daghem som är öppna mot samhället och där föräldrarnas röst hörs.

Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för föräldraföreningar som verkar vid svenskspråkiga skolor och dagis i Finland. Hem och Skola arbetar för en bra och trygg lärostig för alla barn.

Medlemsföreningarna, som är cirka 270 till antalet, är knutna till skolorna och daghemmen. De engagerar föräldrarna till samarbete kring barnens dagvård och skolgång. Föräldrarna är en resurs för barnets skolgång och inlärning.

Källa: Hem och Skola

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning