Föräldrar uppmanas packa med matsäck åt barnen på måndag – så berörs Helsingfors av strejken

Vissa barn serveras skollunch på måndag, andra får ta med eget mellanmål hemifrån på grund av strejk. Bild: Nina Ahtola

Fackförbundet JHL:s strejk i början av veckan kommer i synnerhet att märkas i skolor och daghem. Vissa barn ombeds att ta med egen matsäck, medan andra får lunch som normalt eller ett ersättande mellanmål.

Den politiska strejken mot regeringens planer på försämrat uppsägningsskydd får följder i kommunerna. Mest kommer strejken att märkas av i de skolor och daghem som blir utan mat. Esbo stad har redan gått ut med att föräldrarna ska packa med matsäck till skolelever och daghemsbarn eftersom staden inte kan garantera att det blir någon servering på måndag och tisdag.

Domus förskola

Brändö lågstadieskola

Brändö gymnasium

Daghemmet Fanny

Daghemmet Malmgård

Daghemmet Pärlan

Daghemmet Skatan

Daghemmet Sockenstugan

Daghemmet Staffan

Staffans förskola

Staffans lågstadieskola

Daghemmet Stigen

Kottby lågstadieskola

Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhet

Cygnaeus förskola

Grundskolan Norsen, Kronohagens enhet

Kronohagens förskola

Munksnäs förskolas kompisverksamhet

Vanda stad uppmanar också vårdnadshavarna att vara beredda på att packa med mellanmål åt barnen. Maten ska inte behöva förvaras kallt och ska inte heller behöva värmas upp.

Alla barn och elever i Helsingfors kommer att serveras antingen lunch eller matsäck under strejken. I de enheterna som listas i faktarutan kommer eleverna att serveras lunch i form av en matsäck. Allergier eller specialdieter beaktas inte, så barn och elever med specialdieter och/eller allergier uppmanas att ta med matsäck hemifrån.

I de daghem som berörs serveras varken frukost eller mellanmål, och måste packas med av vårdnadshavare. I de skolor som berörs serveras inte heller mellanmål under eftermiddagsverksamheten.

Strejken påverkar inte de verksamhetsställen där matservicen levereras av Sodexo eller Fazer Amica. Skolorna meddelar vårdnadshavare direkt via Wilma eller e-post vid ändringar.

Affärsverket Helsingfors stads servicecentral som ansvarar för en betydande del av måltiderna på kommunala inrättningar arbetade för högtryck på fredagen för att hitta lösningar.

Mikael Neuvonen som är direktör för affärsverkets kundservice kan berätta att äldreomsorgen inte kommer att drabbas. Både klienter på serviceanstalter, sjukhus eller äldre personer som får måltider hemlevererade, kommer att få sin mat trots strejken.

Barn som omfattas av specialundervisning i Helsingfors kommer också att få sina mellanmål i normal ordning.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning