Föräldrar rasar: "Kyrkslätt mörkar mögelproblem i skolcentrum"

Problemhus. En del av skolcentret i Kyrkslätt har problem med inomhusluften. Bild: Ksf Media/Arkiv

Enligt en ny rapport av konsultbyrån Vahanen Oy är Winellska skolans B-byggnad i Kyrkslätt hälsovådlig. Hälsovårdsmyndigheter anser att det är skadligt för hälsan att vistas i utrymmena. På jullovet inleds mindre renoveringar, men föräldrar oroar sig över att de inte är tillräckliga.

Problemen med inomhusluften framför allt i B-byggnaden i det svenska skolcentret (som är byggt på 1970-talet) i Kyrkslätt är en långkörare. Föräldrar som HBL har talat med har berättat om symtom hos elever. Huvudvärk, illamående, öroninflammation, trötthet, magont och näsblod hör till de symtomen.

Enligt hälsogranskningsrapporten, som är gjord av Esbo stad, är problemen i Winellska skolan omfattande med bland annat svampbildning i musikklassen, fuktskador på flera ställen och mikrober i byggmiljön.

På jullovet ska reparationsarbeten inledas i byggnaden. Enligt byggnadschef Jarno Köykkä på Kyrkslätts kommun handlar det om en renovering av luftkonditioneringen och städning.

– Vi kommer att göra mer än vad konsultrapporten rekommenderar. Det är fråga om en omfattande renovering. De största problemen finns i luftkonditioneringen som är föråldrad, säger Köykkä.

Kan du lova att inget barn kommer att ha symtom efter att reparationsarbetena är gjorda?

– Det kan jag inte göra. Det kan ingen. Folk upplever inomhusluft på olika sätt. Vi gör så gott vi kan inom de ramar vi har, säger Köykkä.

Det finns framtida planer på att det svenska skolcentret ska totalrenoveras. Köykkä vågar inte säga någon tidtabell för renoveringen.

Föräldrar till barn som haft symtom riktar hård kritik mot Kyrkslätts kommun, som man upplever har mörklagt information på bekostnad av barnens hälsa. Tisdagens möte med alla inblandade upplevdes som en fars av föräldrar.

– Man fick mjölka ut information om det som berör våra barns hälsa. Vi fick inga konkreta svar på om det efter renoveringen kommer att utföras nya undersökningar och varför man inte använt sig av mögelhund för att utreda problemen, säger Mikaela Lindberg, som är mamma till ett av barnen med symtom.

Hon får medhåll av Sebastian Johansson, som också är förälder till barn i skolan. Ett av hans barn har utvecklat astma på grund av vistelser i byggnaden. Johansson ställer sig frågande till om reparationerna är tillräckliga.

– I rapporten av hälsomyndigheten kommer det fram att de delar av skolan som är fuktskadade borde rivas. Jag misstänker att renoveringen bara är en skenmanöver för att vi ska vara glada en liten stund. Titta på hur det gick i skolan i Laune i Lahtis där flera resultatlösa renoveringar gjordes i tio års tid innan man till slut bestämde sig för att bygga en helt ny grundskola. På vilket sätt skiljer sig skolcentret i Kyrkslätt, undrar Johansson.

Också han riktar kritik mot kommunens agerande. Enligt honom har kommunen ställt sig negativt till att göra undersökningar om inomhusluften och informationen har varit knapphändig.

– Inställningen till oss har varit usel. Man har nonchalant avfärdat problemen. Vad har man vunnit på att förhala våra önskemål om undersökningar av inomhusluften? undrar Johansson.

HBL försökte på torsdagen nå rektorn för Winellska skolan, Kristiina Koli, utan resultat. Chefen för svensk dagvård och utbildning i Kyrkslätt, Mikael Flemmich, tycker inte att kommunen varit sparsam med information.

– Ingen av oss på bildningssidan är experter på huskonstruktioner och renoveringar. Om informationen upplevs som knapphändig så beror det på att vi inte haft något att berätta om. Vi har bara kunnat förlita oss på de rapporter vi får från byggnadssidan, säger Flemmich.

Med tanke på de stora problemen, skulle det inte vara hälsosammare att riva hela rubbet, än att uppenbarligen resultatlöst försöka lappa på här och där.

– Också det här är en fråga som de med kunskaper om byggande måste ta ställning till, säger Flemmich.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning