Föräldrar oroliga för Bemböle skolas framtid

Oroliga föräldrar. Mikaela Linden och Mikael Strömberg är föräldrar till barn i Bemböle lågstadieskola. Bild: Tor Wennström

Tjänstemännen i Esbo utreder just nu hur det svenska bildningsnätet ska se ut i framtiden. Utredningen kan betyda att små enheter som till exempel Bemböle skolas existens är hotad.

Det är en fundersam grupp föräldrar vi möter i Bemböle vid den anrika skolbyggnaden som är byggd 1923. Mikael Strömberg, Mikaela Lindén och Petra Norrgård fick nyligen veta att skolans direktion fått i uppdrag att ge ett utlåtande om skolans lokaler och hur skolans framtid ser ut. Esbo stads hyror för lokaler ska minska med en procent per invånare och en del lokaler ska avyttras.

– Det låter absurt eftersom våra kostnader är bland de lägsta i Esbo. Vi har fått ett förslag om att delge för och nackdelar för vår del. Vi upplever att det råder ett hot över vår skola, säger Strömberg.

I Bemböle skolas hus finns årskurserna 1-4 och skolans elevantal uppgår till 67. Tidigare fanns också årskurs 5 och 6 i byggnaden, men de äldsta årskurserna flyttades för några år sedan till Lagstads skola.

– Det heter att det finns utrymme i Lagstad, men min son som går i den skolan undrar hur man ska rymmas där, undrar Lindén.

Heikki Piippo är medlem i Bemböle lågstadieskolas direktion. Enligt honom har skolan ingen möjlighet att påverka hyreskostnaderna som annars också är låga.

– Om kostnaderna ska ner i Esbo finns det ingen annan möjlighet än att stänga skolor. Vi tycker att utredningen är bristfällig och dessutom subjektiv där man jämför en bevaring av skolan med att skolan skulle införlivas i en större enhet, säger Piippo.

Bild: Tor Wennström

Inga beslut

Bo Lönnqvist (SFP) är medlem i nämnden Svenska rum i Esbo. Han bekräftar att nämnden har beställt en utredning av stadens tjänstemän hur bildningsnätet i Esbo ska utvecklas de närmaste 10-20 åren. Samma utredning görs också på finskspråkigt håll. Nämnden ha velat att alla skolors direktioner är med i processen redan i ett tidigt skede. Enligt Lönnqvist finns det inga beslut om att lägga ner någon skola eller att införliva någon mindre skola med en någon större enhet.

– Den stora frågan är hurudant bildningsnät vi ska ha i framtiden i Esbo för att kunna bevara en levande tvåspråkighet, men också starka enspråkiga enheter. Vi undviker inte heller det ekonomiska, men det är också en pedagogisk fråga där den nya läroplanen spelar en stor roll. Man måste också beakta närservice och barnens åldrar, säger Lönnqvist.

Hur ser du på Bemböle skolas framtid?

– Operativt är det inte om fråga stora kostnader för skolan. Läggs skolan ner måste man betala alla elevers bussbiljetter och då hamnar vi på ett minusfacit. Den stora frågan är att det ligger ett investeringsbehov i form av en VVS-renovering av skolans byggnad i framtiden.

Ska man tolka utredningen och signalerna som att det svenska skolnätet i Esbo i framtiden kan se annorlunda ut än det gör i dag?

– Det finns knappast fler enheter än i dag. Vi svenskspråkiga får försvara de positioner vi har. Det är ganska osannolikt att man flyttar stora enheter eftersom det kräver investeringar. Säkert blir det små justeringar. Den stora frågan är var svensk-och tvåspråkiga familjer bosätter sig och hur kollektivtrafiken utvecklas. Nya Kungsgårdsskolan och Alberga skolcentrum som står färdigt 2020 kommer att medföra ändringar i upptagningsområdena, säger Lönnqvist.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning