Föräldrar kan ge boktips som intresserar och belöningar om barnen börjar läsa

Bild: Wilfred Hildonen

För att själv börja läsa är det bra att börja med kortare texter och böcker och faktiskt välja en bok som intresserar.

Nu för tiden har läsning speciellt bland unga minskat mycket. Läsning har blivit en mindre del av vardagen och allt fler ägnar sin tid åt mobiltelefonen. "Var tionde ung går ut grundskolan utan tillräckliga läskunskaper", uppger Finlands Barn- och ungdomsstiftelse. Själv anser jag att läsning är viktigt. Om man kan förstå och analysera texter kan det hjälpa i flera skolämnen och i vardagen. Jag har själv också märkt att läsning kan leda till att man slappnar av bättre och det känns att man använt sin tid bättre än att till exempel bara underhålla sig med rörliga bilder på telefonen.

Det finns flera undersökningar som har bevisat hur viktig läsning är. Till exempel OECD:s Pisaundersökning visar att de barn som läst mycket under sitt liv har en större chans att bli framgångsrika i livet. Läsning stärker bland annat koncentrationsförmågan, nyfikenheten, ordförrådet, kommunikationsförmågan och man får samtidigt hjärngymnastik som bidrar till att man lättare kan utreda problem och konstruera komplexa tankar.

I Pisautvärdering kom det fram att Finland hör till de länder i världen där läskompetensen är relativt hög men blir ändå efter länder såsom Japan och Sydkorea. Fastän vårt land varit högt uppe på listan har läskunskapen och läsförståelsen försämrats under de senaste åren och inte bara bland unga. År 2017 hade bara cirka 13 procent av finländarna läst minst tio böcker under det senaste halvåret medan mängden av effektiva läsare 2002 var 25 procent. Undersökningen var gjord av Läscentrumet som är en verksamhet som befrämjar läsning och läskompetens i Finland.

Varför läser ungdomar inte längre fastän det är väldigt nyttigt? Det kan finnas många svar på frågan. Flera väljer att bara sitta med telefonen och skrolla tanklöst på sociala medier i stället för att läsa en bok, för till läsning behövs koncentration och en vilja att läsa boken. För dem som har lässvårigheter känns läsningen ännu svårare och då får de ännu mindre övning. Flera ungdomar anser också att läsning är onödigt och att man bara slösar med tiden. Om boken man läser inte intresserar och det känns jobbigt och tråkigt att läsa försvinner kanske hela motivationen för läsning och man vill inte ens prova på en ny bok.

För att igen väcka intresse för läsning bland ungdomar finns det flera lösningar. Föräldrar och vårdnadshavare kan vara till stor hjälp, de kan ge boktips som intresserar barnet och kanske ge belöningar om barnen läser. Också att diskutera boken tillsammans kan vara trevligt. Om barnet har lässvårigheter kan ljudböcker vara lämpligare och på så sätt väcka intresse. Skolan kan också uppmuntra på flera sätt, man kan läsa böcker tillsammans på timmen och diskutera ämnet. För att själv börja läsa är det bra att börja med kortare texter och böcker och faktiskt välja en bok som intresserar.

Flera kampanjer har också ordnats för att stödja läsandet. Ett exempel är "Read Hour" som grundades av Helsingfors centralbibliotek Ode i slutet av 2019. Kampanjen gick ut på att hela Finland läste minst en timme på Förenta Nationernas internationella läskunnighetsdag. President Sauli Niinistö är kampanjens beskyddare och säger: "Goda läskunskaper kan hjälpa oss i framtiden, ju bättre vi är på det desto bättre kan vi ta reda på saker och bilda våra egna åsikter."

Läsning är i Finland överlag ett ganska stort ämne. Vi har ett fint landsomfattande biblioteksnätverk och flera litterära evenemang ordnas varje år, såsom bokmässan. Att läsning bland ungdomar har minskat är ett samhälleligt problem och kan påverka de följande generationerna om vi inte skärper oss.

Nu under jultiden när det snart är dags att skaffa julklappar åt familjen och vänner kan en bra present vara en intressant bok eller en trevlig lässtund med familjen.

Nella Nordin, 9-klassare, Helsinge skola, Vanda

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning