Föräldrar föredrar barn av det egna könet

Män och kvinnor föredrar olika. Bild: Pixabay

Enligt en färsk undersökning föredrar mammor döttrar och pappor söner.

I en finsk-amerikansk undersökning tog man reda på om social ställning, förmögenhet, utbildningsbakgrund eller miljö påverkar huruvida föräldrar föredrar döttrar eller söner.

Forskarna testade Trivers-Willard-hypotesen med hjälp av en webbenkät som besvarades av 770 personer. Hypotesen går ut på att föräldrar investerar olika mycket i döttrar respektive söner beroende på socioekonomisk status. Fattiga föräldrar satsar enligt Trivers-Willard-hypotesen mer på flickor medan rika satsar mer på pojkar.

Forskarna upptäckte att förälderns eget kön inverkar mer på preferensen än de övriga faktorerna.

– Kvinnor i alla socioekonomiska grupper uttryckte direkt eller indirekt att de föredrar döttrar: de donerar mer pengar till välgörenhet som riktar sig till flickor och de adopterar hellre flickor. Männen å sin sida föredrar systematiskt pojkar, säger forskardoktor Robert Lynch vid Åbo universitet.