Föräldrar för diversitet välkomnar varmt den nya bildningsdirektören i Kyrkslätt

Vår förening ser nu fram emot en ny era i Kyrkslätts skolor, och samverkar gärna med bildningsväsendet för att hitta bästa möjliga lösningar.

Vi har tyvärr erfarenhet av hur bildningsväsendet i Kyrkslätt under de senaste åren ignorerat minoriteterna, vägrat föra dialog, lyssna och respektera de specifika behov som minoriteterna har. Ledningen har uppvisat tondövhet år efter år. Då vår förening jämfört inlämnade klagomål till myndigheter har Kyrkslätts kommun framstått som det kanske främsta exemplet i vårt land på en kommun som inte förmår följa rådande lagstiftning i fråga om minoriteters rättigheter och behov i skolan. Problemen i kommunen har pågått sedan 2016 och barn och familjer har farit illa.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden skriver 2020 angående Dnr YVTItk 360/2017: "Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden förbjuder Kyrkslätts kommun att upprepa det förfarande gentemot sökandens barn eller någon annan som strider mot 8 § i diskrimineringslagen och som framgår av nämndens beslut."

Vår förening ser nu fram emot en ny era i Kyrkslätts skolor, och samverkar gärna med bildningsväsendet för att hitta bästa möjliga lösningar.

Andrej Scherbakov, Magdalena Kosova, styrelsemedlemmar, Diva – föräldrar för diversitet rf

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning