FöräldraledighetFlex 1.0

Bild: Leif Weckström

Vi behöver en modell som gör vardagen lättare för barnfamiljerna samtidigt som den ökar på jämställdheten.

Den politiska debatten om föräldraledigheten har efter många års medvetet tigande vaknat till liv. Det har blivit rumsrent, eller rent ut sagt politiskt opportunt, att framhäva att hemvårdsstödet är en kvinnofälla och att vi borde dela på vårdnaden av småbarn jämnare. Bra så, för vårt nuvarande föräldraledighetssystem behöver en uppdatering, även om det redan i nuvarande form är beundrat världen över.

Vårt system svarar inte riktigt på de behov familjerna har i dag. Systemet är stelt och har ett klart fokus på att det är mamman, inte pappan, och definitivt inte båda parallellt, som tar hand om barnet i början av dess liv.

I Finland förvärvsarbetar småbarnsmammor betydligt mindre än i resten av Norden. Ett avgörande steg mot högre sysselsättning för småbarnsmammor vore att männen tog ett större ansvar för barnomsorgen. Slopandet av hemvårdsstödet i dess nuvarande form samt en jämnare fördelning av föräldraledigheten vore ett steg i rätt riktning.

Men i vårt jämställdhetsivrande får vi inte glömma familjerna och deras behov. Många barnfamiljer skulle behöva betydligt mera flexibilitet än dagens system tillåter. Annars riskerar dagens låga fertilitetssiffror sjunka ytterligare. Många av de förslag som kastats fram innehåller element som skulle göra modellen flexiblare, men jag efterlyser ännu mera.

För faktum är att allt fler av oss har atypiska jobb och allt fler familjer är inte typiska kärnfamiljer, vilket sätter större krav på föräldraledighetens struktur. Det kan i framtiden inte bara finnas ett sätt att vara föräldraledig, utan det borde vara möjligt att skräddarsy föräldraledigheten så den passar olika sorts familjer.

Jag efterlyser därför en tudelad FöräldraledighetFlex-modell.

De som skulle vilja utnyttja den traditionella modellen men på ett mera jämlikt sätt kunde välja 5+5+5 (6+6+6 är väldigt dyrt); fem månader åt vardera föräldern och en sista period som kan fördelas enligt familjens behov.

Sådana som upplever att den traditionella föräldraledigheten inte går att kombinera med deras livssituation kunde i samråd med sin arbetsgivare, ifall en sådan finns, bestämma om delad föräldraledighet. I den här modellen skulle båda föräldrarna fortsätta jobba, men med nedsatt tid, och de skulle sköta sitt nyfödda barn tillsammans från dag ett. En sådan här modell passar naturligtvis inte alla, men den kan möjliggöra föräldraledighet för många som inte passar in i 5+5+5-modellen.

Möjligheten att koppla in någon annan närstående människa bör också tas i beaktande liksom möjligheten att involvera utomstående hjälp. Vi behöver en modell som gör vardagen lättare för barnfamiljerna samtidigt som den ökar på jämställdheten.

Om vi inte lyckas skapa en modell som genuint stöder barnfamiljerna och som gör småbarnsvardagen mera fungerande än nu finns risken att många potentiella småbarnsföräldrar inte alls skaffar barn eller skaffar färre barn än önskat. Det om någonting är något vi verkligen inte har råd med.

Heidi Schauman chefsekonom på Aktia

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46