För stor glassportion

"Jag undrar om de här diagrammen medvetet har gjorts vilseledande för att uppnå en viss reaktion eller om misstagen är omedvetna? I bägge fallen är det oroande."

Tidningarnas Förbunds annons (HBL 2.8) om i vilket medium folk helst tar till sig reklam är missvisande. Den stora glasstruten som föreställer tryckta dagstidningar är mycket större än alla de andra tillsammans trots att den utgör bara 46 procent.

Det här beror på att stapeldiagrammet inte är endimensionellt som det borde vara, utan två- eller till och med tredimensionellt. Höjden på glasstrutarna är i rätt relation till varandra, men staplarna har dessutom fått yta, ja, till och med en illusion av volym eftersom ytorna är föreställande bilder.

För några år sedan hade HBL ett liknande diagram. Då var det antalet flyktingar och hur de rörde sig som illustrerades med pilar på en karta. Pilarna skulle uttrycka både mängd och riktning, men också där blev det missvisande. Det såg ut som om mängden flyktingar till olika länder skiljde sig enormt mycket från varandra, eftersom tecknaren hade ritat siffrorna i kvadrat. Diagrammet upprepades efter en tid, så tydligen hade ingen reagerat på felet.

Jag undrar om de här diagrammen medvetet har gjorts vilseledande för att uppnå en viss reaktion eller om misstagen är omedvetna? I bägge fallen är det oroande.

Vivi-Ann Rehnström Västanfjärd

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning