For our international readers: Meeting Bashar al-Assad

Assads soldater. Syriens enväldige president Bashar al-Assad räknar med att hans starka armé småningom tröttar ut rebellerna. Han lockar sina fiender att lägga ned vapnen genom att erbjuda dem amnesti.Bild: EPA/SANA / HANDOUT

From our archives: Assad's Syria – unrepentant, unreformed and unyielding.