Helsingfors sätter fart på rekrytering av dagispersonal

Bild: HBL/Arkiv/Evy Nickström

För att råda bot på bristen av barnträdsgårdslärare i Helsingfors inför staden ett nytt sporrande engångsarvode på 1 000 som betalas ut till nyanställda barnträdgårdslärare efter prövotiden på sex månader.

För närvarande arbetar cirka 1 400 fastanställda barnträdgårdslärare i Helsingfors stad. Staden söker ordinarie barnträdgårdslärare och specialbarnträdgårdslärare till 260 uppdrag. Lönenivån för barnträdgårdslärare i Helsingfors är den samma som i de övriga kommunerna i huvudstadsregionen och i genomsnitt i hela landet.

I belöningssystemet för barnträdgårdslärare ingår också alla andra avlönings- och belöningsformer som ansluter sig till Helsingfors stads belöningssystem. Helsingfors följer också ett resultatpremiesystem för de anställda och staden erbjuder sina anställda personalförmåner, såsom personalbostäder.

I en insändare i Helsingin Sanomat den 7 mars förnekade personalcheferna i Helsingfors, Esbo och Vanda att det mellan städerna skulle finnas ett avtal om barnträdgårdslärarnas löner. Personalcheferna konstaterar att grunden för avlöningen finns i de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen och att varje kommun därtill har egna system för löner och belöningar.

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005593596.html

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03