För mycket proteiner i kroppen – då är Östersjön illa ute

Reningsverket i Viksbacka är ett av huvudstadsregionens två reningsverk. Bild: Richard Nordgren/HBL-Arkiv

För mycket proteiner i den dagliga kosten bidrar till övergödning av Östersjön. Reningsverkens kapacitet i huvudstadsregionen räcker inte till för att rena allt kväve.

Mängden kväve som hamnar i reningsverk har ökat stadigt i huvudstadsregionen de senaste decennierna. Från och med 1999 till och med 2019 har ökningen varit 50 procent. En orsak till den ökade kvävehal...