"För mycket byråkrati, hellre utbildningssedlar!"

Utbildningssedlar skulle hjälpa de arbetssökande och innebära mindre byråkrati. Också digitaliseringen borde vara längre hunnen, och fokusera på att spara arbetssökandes tid så de kan fokusera på att vässa sitt kunnande, säger Kristian Sundman. Bild: Niklas Tallqvist

Medan politiker möttes av både jubel och burop, samlades också arbetssökande på torget – med några konkreta tips om vad som skulle fungera bättre än aktiveringsmodellen.

Enligt polisen var det upp till 8000 demonstranter på Senatstorget, där politiker från regeringen och oppositionspartier drabbade samman på scenen om fredagens tvistefrö – aktiveringsmodellen, som innebär att arbetslösas dagpenning sjunker om man inte fått ihop tillräckligt med jobb eller godkända kursdagar, även om den arbetslösa försökt söka jobb.

När politikerna anländer ger det öronbedövande ljudet på Senatstorget ett klart tips om vad demonstranterna anser.

– Här ser man hur populär man är, sade Juhana Vartiainen (Saml) efter att buropen tynat ut.

Oppositionspolitikerna möttes däremot av jubel – Li Andersson (VF), Antti Rinne (SDP) och Touko Aalto (Gröna).

– Regeringens människobild är att arbetslösa är lata eller ovilliga. Vi har ett långvarigt problem i att man inför fler käppar och mer byråkrati, och glömmer bort morötterna och resurserna, sade Li Andersson.

Juhana Vartiainen försvarade aktiveringsmodellen.

– Undersökningar visar att ju högre nivå det är på arbetslöshetsskyddet, desto högre är arbetslösheten. Därför måste en hög nivå innebära mera villkor och krav.

Vartiainen signalerade också att han anser att felet har funnits i hela trepartssystemet – att regeringen samarbetar med arbetsmarknadsparterna.

– Vi har haft ett långvarigt problem i det, att arbetslöshetsskyddet under så många år utformats i trepartssamarbete med parterna. Det har passat parterna lite för bra, så bra att systemet blivit passiverande, sade Vartiainen.

Katri Kulmuni (C) sade att det också finns morötter i aktiveringsmodellen.

– Den ger också möjlighet att studera sex månader på egen hand, eller vara företagare i fyra månader, utan att förlora sitt bidrag, sade Kulmuni.

Debatten mellan politikerna verkade inte rubba de åsikter som redan rått. Enligt FFC:s ordförande Jarkko Eloranta, som under morgonen hade träffat statsminister Juha Sipilä (C) på Villa Bjälbo, är det inte några ändringar i sikte.

– Det minsta regeringen kan göra är att vänta med att införa sanktionerna i praktiken, tills medborgarinitiativet behandlats, sade Eloranta.

Han hänvisar till att det finns ett medborgarinitiativ, undertecknat av 140 000 personer, om att fälla lagen om aktiveringsmodellen, som trädde i kraft vid årsskiftet.

Arbetssökande: Alltför byråkratiskt

Var finns då smärtpunkterna på arbetsmarknaden, ur den arbetssökandes synvinkel?

Ett dilemma är att det är tidskrävande att söka jobb, och alltför byråkratiskt, säger Kristian Sundman. Han är redovisningsekonom, och söker aktivt arbete.

– Det borde gå att bara klicka på en mobilapplikation, då skulle jag kunna söka många jobb medan jag står här.

Ett annat dilemma som Sundman påträffat är att det finns en paradox i att vara utbildad, ha arbetserfarenhet och söka arbete länge. Ju längre tid som går, desto mer stämplad verkar man i arbetsgivarens ögon, och ibland är ens utbildning rentav för hög.

– Man kan ha en för hög kompetens också, och då är det svårt att få ett jobb på lägre nivå. När mitt förra arbete tog slut gick jag följande dag på jobb på ett bygge. Men det var inte heller till fördel att ha gjort något annat emellan, om man sedan vill söka sig tillbaka till sin egen bransch, beskriver Sundman den klämma man kan hamna i.

Hans förslag för att minska byråkratin är att låta de arbetssökande hitta sina lösningar för en utbildningssedel.

– Hur mycket tjänstemän behövs det egentligen? Man kunde ha till exempel en utbildningssedel, som den sökande kan använda för att fortsätta vara aktiv i yrkesrelaterade föreningar, eller välja kurser själv. Då behöver byrån bara godkänna planen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning