För många chefer? Prakticums nedskärningar i undervisningen väcker frågor om personalfördelningen

Prakticums organisationsmodell väcker kritik under pågående samarbetsförhandlingar. Rektor Laila Andersson påminner om att Prakticum inte har kommunala tjänster i ryggen, utan sköter en stor del av servicen internt. Bild: Niklas Tallqvist, Kristoffer Åberg

Vid yrkesinstitutet Prakticum, som brottas med sviktande studerandeunderlag, är antalet administrativa tjänster jämförelsevis stort. Det väcker kritik under de pågående samarbetsförhandlingarna. Modellen har sina rötter i fusionen med yrkesinstitutet Inveon, men beror också på att Prakticum sköter servicetjänsterna själv.

Yrkesinstitutet Prakticum varslade tidigare i vintras om samarbetsförhandlingar som i rätt hög grad ser ut att drabba lärare. Målet att spara över 700 000 euro i år ska bland annat uppnås genom att mi...