För många är digitaliseringstakten skrämmande snabb

Frågan är om företagsledare, bankirer, byråkrater, samhällsvetare, politiker och andra opinionsbildare alls bryr sig.

Digitaliseringen framställs nu som mänsklighetens stora frälsare. Någon kan kanske medge att det inte är lätt för alla att hänga med i utvecklingen och att den skapar social ojämlikhet, men de enda förslagen till förebyggande åtgärder som debattörerna för fram är riktade stöd för bättre tillgång till it-tjänster och bättre färdigheter i att använda dem. Ingen föreslår det enda förnuftiga, nämligen att dra ner på den vanvettiga utvecklingstakten, som bara grundar sig på ett osunt vinstbegär. Självklart kan vi inte längre stoppa den digitala utvecklingen, men vi kan vidta åtgärder, så att till exempel de som är över 75 år, personer med begynnande minnesjukdomar, handikappade, invandrare och fattiga människor tillsvidare skall kunna utföra viktiga ärenden utan hjälp av digitala tjänster. Ingen samhällsaktör, som till exempel den kommunala sjukvården, bankerna, ämbetsverken och serviceföretagen, lyfter dock ett finger för att de utsatta grupperna fortfarande skall kunna uträtta viktiga ärenden "ansikte mot ansikte" utan dyra och krångliga apparater. Tvärtom gör man livet allt surare för dem.

Även många pensionärer uttalar sig väldigt positivt om den digitala utvecklingen och betonar hur lätt det är även för de äldre att lära sig använda digitala tjänster. Naturligtvis är det lätt för nyblivna pensionärer med alla sinnen i gott behåll, med god rörelseförmåga och feta pensioner samt för dem som med lätthet kan ta sig till arbis, simhallar, teatrar, församlingar, pensionärsföreningar och dylikt. Beaktar man hela den av digitaliseringsraseriet drabbade finländska befolkningen är verkligheten en helt annan. Enligt Radio Vega har en miljon personer i vårt land problem på grund av den digitala utvecklingen!

Under senare år har bankerna fått mycket negativ kritik och borde ha förstått att göra något åt saken. Men det blir bara värre! Tänk på alla de biljoner som efterkrigsgenerationen under de senaste 50 åren betalat in till bankerna mot en liten ränta. Dessa biljoner har utgjort grunden för alla de miljardvinster bankerna själva nu gör samtidigt som de håller sparräntan negativ och ber sina kunder "investera" i aktier och andra instrument. För rikt folk, vana att investera, kan det ofta bli feta vinster, men för vanligt folk innebär det stora risker och de som inte har några pengar att investera blir bara fattigare. Dessa snikna banker, med storföretag som sina huvudkunder, är mästare i att digitalisera sina tjänster och för det får den stora allmänheten lida. Ve den som i denna "digitala värld" inte äger vare sig en dator eller smarttelefon!

Att använda en smarttelefon, så att man har någon annan nytta av den än att tala i den, kräver en massa färdigheter som inte är lätta att lära sig till exempel för en som är över 75 år. Då man köper en smarttelefon, som man måste ha god syn för att använda, betalar man inte bara för apparat och anslutning. I det långa loppet är det den kontinuerliga användningen som kostar. Samma gäller anskaffning av en dator. Att alltid då man skall använda en digital tjänst ta sig till närmaste bibliotek eller motsvarande är ofta väldigt svårt för rörelsehindrade och dem som bor på landet.

Den telefonservice, som de flesta aktörer erbjuder, är oförskämd. Först skall man trycka på rätt knapp för att få den eller den servicen. Har man dålig hörsel är det en pina att lyssna till alla alternativ. Sedan kan man få vänta upp till 30 minuter innan man får tag i någon levande människa, som kanske kopplar till ett annat nummer där man igen skall trycka rätt knapp för nya alternativ och fortsätta att lyssna till stressande rockmusik. Medan man väntar håvar telefonoperatörerna in pengar. Vill de ens svara så fort som möjligt? Mot telefonköer hjälper endast mera personal, men företagens och ämbetsverkens allvisa ekonomer anser förstås att det kostar för mycket …

För många är digitaliseringstakten skrämmande. Frågan är om företagsledare, bankirer, byråkrater, samhällsvetare, politiker och andra opinionsbildare alls bryr sig.

Sture-Christian Eklund pensionär sedan 2005, Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning