För lite svensk personal på biblioteken i södra Finland

Maria Grundvall. Arkivbild. Bild: Cata Portin

Novia kunde starta en ny svensk bibliotekarieutbildning på yrkeshögskolenivå, i samarbete med den som redan finns vid Åbo Akademi. Och kunskaper i svenska borde prioriteras högre vid rekryteringen av bibliotekarier i städer där den svenska befolkningen är i minoritet.

Maria Grundvall, bibliotekarie i Grankulla, presenterar sin utredning Det breda uppdraget. Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland på ett seminarium i Hels...