För lite och för långsamt

Alla kan på goda grunder säga att Europas kontroll av bankernas skumraskaffärer har varit bristfällig och illa fungerande.

En stor del av det här mandatet i Europaparlamentet har färgats av Panama Papers, Paradise Papers och nu senast av uppgifterna om det ryska penningtvätteriet Trojka. Alla kan på goda grunder säg...