För jihadisterna är väst hotbilden

Förövarna är ofta vilsegångna personer som, inte helt orätt, ser det moderna västerlandets hegemoni och inblandning i politiken i länderna i Mellanöstern som kränkande.

I sin insändare (HBL 15.2) tycks Krister Kronlöf anse att uppfattningen att islam är en krigisk religion och att Koranen manar till våldsamheter inte behöver ifrågasättas. Med denna agenda passar det bra att citera Koranens Sura 2 vers 191, såsom Kronlöf gör, utan att nämna att den föregående versen förbjuder anfall annat än i självförsvar.

Islamexperten Jaakko Hämeen-Anttila, pläderar för större medvetenhet om bjälken i det egna ögat. Hans bok "Islamin miekka. Idän ja lännen konfliktien historia" (2012) kan rekommenderas för att förstå islams historia och nutid och dess roll för den europeiska självbilden. Sambandet mellan religion och politik är problematiskt. Kristendomen har spridits med svärd, liksom islam, men båda religionerna har ändå en fredlig och försonlig kärna. Religioner förändras när de blir statsbärande, även sådana som ursprungligen varit pacifistiska, menar Hämeen-Anttila. Statsbärande innebär både våld och krig, något som gäller universellt. Men enligt vår europeiska ståndpunkt är vi konditionerade till att se islam som en alldeles särskilt krigisk religion.

Sen 700-talet har bilden av en hotfull arabisk-islamsk kultur levt med i Europa, säger Hämeen-Anttila. Muslimerna i Europa fick spela rollen av motsatsen till vår egen idealbild av oss själva säger han. De fick representera en värld "där allt är annorlunda och sämre än hos oss". Under 1900-talet, fram till Sovjetunionens fall var det kommunismen och Sovjet som var västerlandets hotbild nummer ett. I det vakuum som uppstod har islam, som vi vet, fått axla rollen av "fiende", speciellt i USA efter terrordåden den 11 september 2001.

Senare självmordsbombningar utförda av jihadister matar denna hotbild. Förövarna är ofta vilsegångna personer som, inte helt orätt, ser det moderna västerlandets hegemoni och inblandning i politiken i länderna i Mellanöstern som kränkande. Hotbilden hos dem är det moderna västerlandet.

Borde vi sitta fast i dessa hotbilder? Ingmar Karlssons bok "Islam och Europa. Samlevnad eller konfrontation" (2013) ger oss ett alternativ. Han visar på strategier för samlevnad i dagens Europa då islam på ett påtagligt sätt är närvarande i vår vardag. Majoriteten av dagens muslimer fördömer terrordåd. Det faktum att Koranen förbjuder självmord, och att grupper av muslimer pläderar för fredlig samlevnad, kommer mer sällan över nyhetströskeln. Det verkligt sorgliga är att då vi betonar konflikten mellan "oss" och "dem" spelar vi i händerna på extremister som falskeligen i islams namn försöker skapa en kollision mellan västerlandet och islam.

Märta Salokoski politices doktor, Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03