För få taxibilar för FPA-resor men taxichaufförernas "uppror" är snart över

Efter taxireformen har det på vissa håll i Finland funnits för få taxibilar som skött resor som ersätts av FPA.Bild: Markku Ulander

I Norra Karelen och Norra Savolax finns fortfarande för få taxibilar för de taxiresor som Folkpensionsanstalten (FPA) ersätter.

Förra veckan rapporterade Iltalehti att det på vissa håll fanns alldeles för få taxiföretagare som hade gått med på att erbjuda FPA-ersatta resor. Företagen som koordinerar FPA-resor hade inte erbjudit tillräckligt lönsamma villkor för chaufförerna.

SPT ringer upp FPA:s chefsplanerare för reseersättningar Anne Giss som säger att situationen håller på och förbättras.

– Enligt den respons vi har fått så finns fortfarande för få taxibilar i Norra Savolax och Norra Karelen, men tillräckligt med bilar på andra håll. Enligt tjänsteleverantörerna ansluter sig ändå fler bilar varje dag, säger Giss.

Ett problem har också varit att hinna installera den utrustning som krävs i bilarna. SPT har inte lyckats nå tjänsteleverantören Pro-keskus för en kommentar.

Kaos i Savolax

Iltalehti skriver också om resor som har ställts in och om en kund i Idensalmi som inte kunde ta sig till sin rehabilitering. Mannens taxi dök inte upp och när hans hustru ringde upp Pro-keskus så meddelade företaget att bilarna bara inte räcker till.

När paret vände sig till Folkpensionsanstalten så blev de bara hänvisade till tjänsteleverantören. Enligt paret har varken FPA eller Pro-keskus erbjudit tillräckligt med information om förändringarna.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22