För få taxibilar för FPA-resor men taxichaufförernas "uppror" är snart över

Efter taxireformen har det på vissa håll i Finland funnits för få taxibilar som skött resor som ersätts av FPA.Bild: Markku Ulander

I Norra Karelen och Norra Savolax finns fortfarande för få taxibilar för de taxiresor som Folkpensionsanstalten (FPA) ersätter.

Förra veckan rapporterade Iltalehti att det på vissa håll fanns alldeles för få taxiföretagare som hade gått med på att erbjuda FPA-ersatta resor. Företagen som koordinerar FPA-resor hade inte erbjudit tillräckligt lönsamma villkor för chaufförerna.

SPT ringer upp FPA:s chefsplanerare för reseersättningar Anne Giss som säger att situationen håller på och förbättras.

– Enligt den respons vi har fått så finns fortfarande för få taxibilar i Norra Savolax och Norra Karelen, men tillräckligt med bilar på andra håll. Enligt tjänsteleverantörerna ansluter sig ändå fler bilar varje dag, säger Giss.

Ett problem har också varit att hinna installera den utrustning som krävs i bilarna. SPT har inte lyckats nå tjänsteleverantören Pro-keskus för en kommentar.

Kaos i Savolax

Iltalehti skriver också om resor som har ställts in och om en kund i Idensalmi som inte kunde ta sig till sin rehabilitering. Mannens taxi dök inte upp och när hans hustru ringde upp Pro-keskus så meddelade företaget att bilarna bara inte räcker till.

När paret vände sig till Folkpensionsanstalten så blev de bara hänvisade till tjänsteleverantören. Enligt paret har varken FPA eller Pro-keskus erbjudit tillräckligt med information om förändringarna.

Fem saker att komma ihåg när du ansöker om konsumtionskredit:

Ett lånebeslut från en ansvarsfull långivare är en försäkran om att du vågar ta lånet och att det inte kommer att leda till problem. Det viktigaste för konsumenten är att den egna ekonomin klarar av att betala tillbaka lånet. En ansvarsfull långivare tar hänsyn till detta. Fastän räntesatserna verkar svåra att förstå, lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid långivarens ansvarsfullhet. 20.7.2018 - 00.00