För enkelt att snuva Finland på mineraler – så här vill partierna förnya gruvlagen

Erfarenheterna från Talvivaara och hajpen kring elbilar aktualiserar en revidering av gruvlagen. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Finland bjuder ut sina värdefulla mineraler väl generöst, anser de flesta partierna. De vill att en större andel av värdet stannar i Finland och att skattebetalarna inte ska behöva betala för eventuella miljöolyckor i gruvdriften.

Gruvlagen skrevs om så sent som 2011, men alla riksdagspartier är beredda att revidera den på nytt under nästa valperiod. Partierna är överens om att gruvbolagen inte ska få snuva Finland på naturresu...