För en jämställd psykvård

Då de traditionella mentalsjukhusen i tiderna avvecklades gick samhället in för att i stället utveckla den öppna vården, något som dessvärre aldrig slutfördes. Efter den ekonomiska depressionen intog den kostnadseffektiva synen på vården allt mera plats. Psykiskt sjuka, både unga och äldre lämnades utan stöd och vård och i dag är det inte ovanligt att akut hjälpsökande skickas hem från poliklinikerna utan någon som helst hjälp. Psykisk ohälsa omfattar allt från psykiska sjukdomar till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar individens dagliga liv. Sjukdomar såsom schizofreni, bipolära sjukdomar, depression, tvångssjukdomar, ätstörningar är inget man vårdar under några korta poliklinikbesök. Dessutom har det psykiska illamåendet ökat bland unga. Det är nu dags att jämställa vården av psykiska sjukdomar med vården av somatiska sjukdomar.

Susanne Kollin,

SFP, Hangö

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning