För den toxiska mannen finns ingen räddning

Som jag ser det så finns något essentialistiskt i tanken om toxisk maskulinitet. Det rimmar illa med det som framstår som grundantagandet inom modern genusvetenskap: att kön inte är något manifest.

Svaga skolresultat, våldsbenägenhet, destruktivitet, skumma värderingar, psykisk ohälsa. När pojkar och unga män diskuteras finns mycket att problematisera, ofta mot bakgrunden av dyster statistik.Änd...