För att rusta upp Finland behövs det rejäla tag

"Välkommen hit, här finns plats och förmånligt boende i vacker miljö!"

I många västländer har man tagit i bruk en skrotningspremie för gamla bilar ifall man köper en ny mera miljövänlig. Så också i Finland. I år är premien 1 000-2 000 euro beroende på hurdan bil ma...