För att rädda klimatet måste vi få en nytolkning av Bibeln och Koranen

Journalisten och författaren Staffan Bruun tar i sitt förstamajtal upp frågor om klimat och jordens överbefolkning. För att komma åt dessa gigantiska problem föreslår han en uppgörelse med de religiösa samfunden. Bild: Niklas Tallqvist

När myndigheterna blåser "faran över" efter coronapandemin startar den knivhårda kampen om pengar och marknadsandelar igen. Då efterlyser författaren och journalisten Staffan Bruun krafttag för att begränsa vår egen reproduktion.

Ärade HBL-läsare!

Precis som alla andra är ni dödströtta på de restriktioner och begränsningar som coronaviruset gett upphov till. Ni oroar er för er egen ekonomi, för era närmaste och för hela landet. Med all orsak ställer ni frågan: Hur ska detta sluta?

Tyvärr kommer det inte att sluta bra. Räkningen för viruset som vi alla måste betala blir hög. Men den största förloraren blir miljön och kampen mot klimatuppvärmningen.

Miljön har hittills varit den stora vinnaren för att turismen ligger nere. I Kinas storstäder ser man åter en blå himmel och i Venedig syns havsbottnen när båttrafiken minimerats.

Men detta är övergående. I samma stund som myndigheterna blåser "faran över" är vi tillbaka i gamla gängor. Företagen storsatsar för att återvinna marknadsandelar och erövra nya av konkurrenter som gått under. Att ta hänsyn till klimatet har ingen tid med.

Redan förut har det varit omöjligt att enas om globala klimatåtgärder. Kina, USA och Ryssland ställer sig utanför och resultatet av de avtal som hittills ingåtts efter tiotals konferenser från Köpenhamn till Paris är futtigt.

Överallt finns en nationalistisk opinion som kräver att det egna landet inte får göra mer för klimatet än grannländerna. Tvärtom helst lite mindre och lite långsammare i hopp om att vinna exportfördelar. Ingen tar första steget.

Senast den gångna vintern måste ha öppnat ögonen för alla finländare. En vinter utan snö och is bevisar det forskarna sagt i många år. Mänskligheten är på väg mot en miljökatastrof. Glaciärerna smälter, vi lever på lånad tid.

Är allt förlorat?

Nej, roten till allt ont är överbefolkningen. Vi är i dag 7,8 miljarder människor och blir fler hela tiden fast vi borde bli färre.

I den bästa av världar skulle påven och andra kristna ledare tillsammans med de viktigaste islamska imamerna enas om ett gemensamt utlåtande. I ett dekret till mänskligheten skulle de medge att de har gjort sig skyldiga till en fatal feltolkning av Bibeln och Koranen när det gäller familjeplanering och preventivmedel. Modern forskning visar att Bibeln, Koranen och andra heliga skrifter mycket bestämt tar avstånd från att vi blir fler människor än vad som ryms på vår planet. Därför, säger de religiösa ledarna, är det inte bara varje troendes rätt att använda preventivmedel utan deras skyldighet för att det är Guds vilja.

Påven och lutherska ärkebiskopar kan påpeka att när Jesus sade "Låt barnen komma till mig" så avsåg han inte att de skulle komma i flera miljarder.

Utan att någon puffar på dem kommer inte de religiösa ledarna att frivilligt utfärda något familjeplaneringsdekret. Tankarna går därför till president Sauli Niinistö som visat tendenser till sysslolöshet. Han kunde kontakta kolleger och vänner i de nordiska länderna och ta initiativet till ett globalt familjeplaneringsprogram.

En nordisk delegation bestående av utvalda presidenter, statsministrar, kungar, drottningar, religiösa ledare och lärda män och kvinnor som Martti Ahtisaari och Elisabeth Rehn bör åka ut på turné.

Första anhalt är Rom där man träffar påven och ber honom läsa Bibeln på nytt. Den katolska kyrkans förbud mot familjeplanering och preventivmedel utgör ett dödligt hot mot miljarder människor, förklarar man.

Om påven är en klok och ansvarskännande man, vilket förstås bara är en förhoppning, inser han allvaret.

Nästa anhalt för delegationen blir Riad och Teheran. För islams ledande ayatollor och imamer förklarar man att Koranens budskap aldrig kan vara att människan ska föröka sig tills hon förgås.

Ledande lutherska och ortodoxa präster ska självfallet också uppvaktas, liksom hinduismens och buddhismens största auktoriteter.

För att deklarationen ska ha någon praktisk betydelse måste världens rika länder betala för alla tiders massproduktion av kondomer, p-piller och spiraler som kostnadsfritt ska ösas över Afrika, Asien, Syd- och Centralamerika.

Den kristna och muslimska världen uppgår till 3,5 miljarder människor. Det är nästan hälften av världens befolkning. Om de här människorna får en möjlighet att själva bestämma antal barn och får en möjlighet att njuta av kärleken till sin äkta hälft utan ångest för följderna, gör vi många miljarder människor lyckligare samtidigt som klimatuppvärmningen bromsas då efterfrågan på energi, mat och konsumtionsvaror minskar.

Om vi kräver återhållsamhet av andra måste vi först sopa rent framför egen dörr, även om Finlands problem snarare är att vi är för få än för många.

Men det är ohållbart att kräva familjeplanering av andra om vi i vår krets har trosriktningar som laestadianismen där familjeplanering är ett okänt begrepp. Ingen ska förbjudas skaffa barn, men riksdagen kan införa successivt sänkta barnbidrag när antalet överstiger tre.

Lyckligtvis finns det andra sätt att fylla vårt land med nya medborgare än genom ett förlossningstalko.

Glad första maj!

Staffan Bruun Journalist

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning