Fondfinansierad satsning för minnessjuka i Svenskfinland

Lilli Sukula-Lindblom drar ett projekt som finaniseras av fonderna för minnessjuka i Svenskfinland.

Bättre livskvalitet för minnessjuka i Svenskfinland och mera kultur i äldrevården. Det är målsättningen med ett treårigt pilotprojekt som finansieras av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner, skriver Kulturfonden i ett pressmeddelande.

Genom pilotprojektet vill man skapa betydelsefull vardagskultur för minnessjuka. Projektet erbjuder utbildning och inspiration för vårdpersonal och -studerande samt närstående, volontärer och proffsartister.

Projektet administreras av Teater Geist och leds i praktiken av skådespelare Lilli Sukula-Lindblom, som har lång erfarenhet av jobb inom kultur i vården.

Sukula-Lindblom har tidigare bland annat varit med om att etablera verksamheten med sjukhusclowner i Finland.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning