Fondchefernas inkomster: Bergh är herre på täppan

Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh tjänar igen mest av de finlandssvenska fondcheferna. Jannica Fagerholm är tvåa före Dag Wallgren och Lasse Svens.

Kaj-Gustaf Berghs förvärvsinkomster var i fjol 571 806 jämfört med 588 000 året innan. Hans kapitalinkomster har däremot stigit från drygt 43 000 euro år 2015 till 62 616.

Jannica Fagerholm, vd för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, har stigit till andra plats. Hon hade i fjol förvärvsinkomster på drygt 370 000 euro och kapitalinkomster på knappt 36 000 euro.

Dag Wallgren, vd för Svenska litteratur­säll­skapet, hade knappt 370 000 i förvärvsinkomster och runt 9 100 i kapitalinkomster, vilket är högre än året innan.

Lasse Svens, skattemästare för Stiftelsen för Åbo Akademi tjänade totalt nästan 338 000 euro i fjol, jämfört med 398 000 under 2015.

Christian Elfving, vd för Sigrid Juselius stiftelse, tjänade totalt drygt 303 000, varav cirka 15 000 var kapitalinkomster.

Folkskolans vänners kanslichef Johan Aura hade förvärvsinkomster på drygt 232 000 euro, men inga kapitalinkomster.

Svenska kulturfondens direktör Leif Jakobsson tjänade nästan 145 000 jämfört med 170 000 euro i fjol, men hade inga kapitalinkomster.

Sam­fundet Folk­hälsans vd Stefan Mutanen tjänade 168 000, men hade så gott som inga kapitalinkomster.

Vd:n för Harry Schaumans stiftelse Tom Westermark hade förvärvsinkomster på drygt 117 000 och kapitalinkomster på drygt 700 euro.

Juristen R. Kenneth Wrede, tidigare styrelseordförande för Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse och Sarfvik-Nymans stiftelse, hade förvärvsinkomster på nästan 108 000 och kapitalinkomster på drygt 2 600 euro.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning