Folktingets krav: Återinför den obligatoriska studentsvenskan

Folktinget samlades till session i Mariehamn på fredagen och lördagen Bild: Ari Sundberg/SPT

Finland är ett land med två nationalspråk och ska så förbli. Därför bör den obligatoriska studentsvenskan återinföras, säger Folktinget.

Under Folktingets session i Mariehamn på fredagen och lördagen var inte minst frågan om Ålands position som svenskspråkigt självstyrande område i Finland ett ämne som väckte mycket diskussion. Folktingets åländska ledamöter lyfte i flera inlägg fram att man på Åland allt oftare möter problem i kommunikationen med statliga myndigheter som inte kan svenska.

Fenomenet är dock välbekant även för landets övriga svenskspråkiga befolkning. Det har visat sig att kunskaperna i svenska försvagats märkbart bland den finskspråkiga befolkningen, konstaterar Folktinget i den resolution man godkände på lördagen.

Som en lösning på bristen på kunskaper i svenska hos myndigheter skriver Folktinget i resolutionen att man därför vill att svenskan återinförs som obligatoriskt ämne i studentskrivningarna.

– Det kan vara att det är ett orealistiskt mål men icke desto mindre anser jag det vore det bästa, säger Folktingets avgående ordförande, riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP).

– När beslutet en gång i tiden fattades om att slopa svenskan som obligatoriskt ämne i studentskrivningen så godkände man också en kläm att man ska utvärdera reformen, och om antalet personer som skriver svenskan minskar så ska man ompröva beslutet. Vi vet i dag att minskningen varit dramatisk, säger Blomqvist.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning