Folktingets krav: Återinför den obligatoriska studentsvenskan

Folktinget samlades till session i Mariehamn på fredagen och lördagen Bild: Ari Sundberg/SPT

Finland är ett land med två nationalspråk och ska så förbli. Därför bör den obligatoriska studentsvenskan återinföras, säger Folktinget.

Under Folktingets session i Mariehamn på fredagen och lördagen var inte minst frågan om Ålands position som svenskspråkigt självstyrande område i Finland ett ämne som väckte mycket diskussion. Folktingets åländska ledamöter lyfte i flera inlägg fram att man på Åland allt oftare möter problem i kommunikationen med statliga myndigheter som inte kan svenska.

Fenomenet är dock välbekant även för landets övriga svenskspråkiga befolkning. Det har visat sig att kunskaperna i svenska försvagats märkbart bland den finskspråkiga befolkningen, konstaterar Folktinget i den resolution man godkände på lördagen.

Som en lösning på bristen på kunskaper i svenska hos myndigheter skriver Folktinget i resolutionen att man därför vill att svenskan återinförs som obligatoriskt ämne i studentskrivningarna.

– Det kan vara att det är ett orealistiskt mål men icke desto mindre anser jag det vore det bästa, säger Folktingets avgående ordförande, riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP).

– När beslutet en gång i tiden fattades om att slopa svenskan som obligatoriskt ämne i studentskrivningen så godkände man också en kläm att man ska utvärdera reformen, och om antalet personer som skriver svenskan minskar så ska man ompröva beslutet. Vi vet i dag att minskningen varit dramatisk, säger Blomqvist.

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54