Folktinget ifrågasätter nedlagd svensk telefontjänst

Posten har lagt ned den svenska telefonlinjen för företagskunder. Enligt bolagets chef för kundservice vill till och med bolagets rikssvenska kunder sköta sina ärenden på engelska. Bild: Ari Sundberg/SPT

Enligt Posten vill till och med bolagets rikssvenska kunder få service på engelska.

Tidningen Sydösterbotten påtalade i fredags att Posten har lagt ned den telefonlinje som tidigare gav svenskspråkig service för företagskunder. Enligt Svenska Finlands folkting är beslutet problematiskt.

– Posten är ett statsägt bolag. Det står i språklagen att statliga bolag ska ge service på svenska, förutsatt att det inte är oskäligt, säger folktingssekreterare Markus Österlund på Folktinget.

Enligt Österlund ger lagen ett starkare skydd till privatpersoner än till företag, men trots det anser han att Postens beslut bryter mot språklagens anda.

Folktingssekreterare Markus Österlund anser att Postens beslut att lägga ned den svenska telefonlinjen strider mot språklagen. Bild: Ari Sundberg/SPT

– En kund ska inte behöva fråga efter svensk service, utan posten bör informera om den möjligheten. Vi kommer att kontakta Posten och påtala den här frågan, säger Österlund.

"De föredrar att tala engelska"

På Posten viftar man bort kritiken, trots att den nuvarande telefontjänsten för företagare endast erbjuder finska och engelska som alternativ i den meny som spelas upp på band.

– Vår service på svenska har inte försvunnit någonstans. Vi har endast slagit ihop den svenska telefonlinjen med den finska, säger Sanna Savonius, som är chef för Postens kundservice.

Hur ska man som svenskspråkig kund veta att den svenska samtalstjänsten existerar om den inte erbjuds som ett alternativ när man ringer upp er?

– Man måste fråga efter den. Vi har samma svenskkunniga personal i tjänst fortfarande. Det enda som har förändrats är att den separata svenska telefonlinjen har lagts ned.

Varför lades den ned?

– Vi fick för få samtal på svenska och det ledde till att vi inte kunde upprätthålla en tillräckligt bra servicenivå i den svenska telefonlinjen. Vi har ett komplicerat system som kräver vissa samtalsvolymer för att det ska fungera.

På vilket sätt är systemet komplicerat?

– Det kan jag inte svara på eftersom jag inte känner till alla de tekniska detaljerna. Det enda jag kan säga är att den svenska linjen blev bortprioriterad i vårt system på grund av alltför låg svarsprocent, vilket ledde till för låg servicenivå.

Är det lagen eller ert tekniska system som ska avgöra hur ni sköter er service på svenska?

– Vi har diskuterat frågan med våra jurister och de såg inga problem med uppgraderingen så länge vi kan erbjuda svenskspråkig service.

Sanna Savonius kommenterar också Postens förväntningar på klientelets språkkunskaper.

– I professionella sammanhang så är det ganska vanligt att företagare talar flera språk. Till exempel våra rikssvenska kunder föredrar att sköta sina ärenden på engelska, säger hon.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning