Folkpensionsanstalten tar över förvaringen av Vastaamos patientjournaler

I oktober uppdagades det att psykoterapicentret Vastaamo utsatts för ett omfattande dataintrång. Arkivbild. Bild: Ari Sundberg/SPT

Psykoterapicentret Vastaamo ansökte om konkurs i februari.

Patientjournalerna från psykoterapicentret Vastaamo överförs till Folkpensionsanstaltens arkiv, meddelar Folkpensionsanstalten.

Enligt Folkpensionsanstalten är syftet med överföringen av journalerna att se till att uppgifterna förvaras på ett säkert sätt. I Folkpensionsanstaltens arkiv förvaras journalhandlingar från privata serviceproducenter som avslutat sin verksamhet.

Vastaamo ansökte om konkurs i februari, cirka fyra månader efter att ett omfattande dataintrång mot psykoterapicentret uppdagades. Konkursboets verksamhet upphörde i början av mars, meddelar Folkpensionsanstalten.

Under överföringsfasen kommer de tidigare Vastaamokundernas patient- och registeruppgifter inte att vara tillgängliga. De av Vastaamos tidigare kunder som vill få sina uppgifter kan ta kontakt med Folkpensionsanstalten från och med slutet av mars.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning