Folkpensionsanstalten tar inte ställning för eller emot karantänsdagpenning

Hittills i år har nästan 9 000 personer beviljats dagpenning vid smittsam sjukdom, jämfört med totalt 120 personer i fjol. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Folkpensionsanstalten tar inte ställning till social- och hälsovårdsministeriets nya riktlinjer om utbetalning av dagpenning till personer som sätts i karantän då de anländer till Finland från ett riskland.

Folkpensionsanstalten (FPA) tar inte ställning till social- och hälsovårdsministeriets besked om att resenärer som sätts i karantän på grund av att de besökt ett så kallat riskland, inte på grund av konstaterad exponering för coronaviruset, skulle få dagpenning.

"De förmånsbeslut som fattas vid FPA grundar sig alltid på lag. FPA:s uppgift är att verkställa lagstiftningen. Dagpenning vid smittsam sjukdom beviljas till personer som har beslut om karantän och uppfyller de andra villkoren för beviljande", skriver planerare Anna Lindholm i ett e-postmeddelande.

Lindholm hänvisar till lagen om smittsamma sjukdomar enligt vilken den läkare som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar kan besluta om karantän för en person som har utsatts eller misstänks ha utsatts för en smittsam sjukdom, samt till FPA:s webbplats för mer information om villkoren för stödet.

I går uttalade Johanna Gripenberg, smittskyddsläkare vid Malmska sjukhuset i Jakobstad, kritik mot att resenärer skulle få dagpenning utan konstaterad exponering.

Enligt Gripenberg vore det märkligt om nöjesresenärer kan åka utomlands, sen återvända och vara lediga från jobbet i 14 dagar och få dagpenning utan konstaterad smitta.

– Frågan om dagpenning bör övervägas noga. Det finns säkert de som skulle utnyttja systemet, sade Gripenberg.

Enorm ökning i hur många som får dagpenning vid smittsam sjukdom

Enligt Folkpensionsanstalten har antalet ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom minskat under sommaren jämfört med under våren då epidemin bröt ut.

Antalet personer som får stödet har ändå ökat enormt från i fjol.

Hittills i år har FPA fattat lite över 14 000 beslut om dagpenning vid smittsam sjukdom, av vilka 63,5 procent (8 903 personer) beviljats.

Siffran kan jämföras med i fjol då totalt 120 personer fick dagpenning vid smittsam sjukdom.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning