Folkhemskyrkan krymper obönhörligt

Kyrkans ekonomi krymper i takt med medlemsantalet. På bilden Johanneskyrkan i Helsingfors vid vintersolståndet 22 december 2019. Bild: Lehtikuva / Jussi Nukari

Framtidens kyrka blir allt mindre och fattigare till följd av generationsväxling och det faktum att allt fler lämnar församlingen via några enkla klick.

"Fattig som en kyrkråtta" är ett mångtydigt uttryck: kyrkan hjälper nödställda, medan djupt kristna sätter andra framför sig själva. Samtidigt hotar kyrkans finanser krympa med en tredjedel inom ett d...