Folkhälsan får ny vd – Mutanen lämnar över ansvaret för 700 miljoner euro och 1 500 anställda

Jakten på en ny verkställande direktör för Folkhälsan är på målrakan. Den nya vd:n tar över en organisation som har en förmögenhet på 700 miljoner euro och tusentals anställda och medlemmar.

Folkhälsans styrelseordförande Mats Brommels är en av dem som ansvarar för valet av föreningens nya verkställande direktör. Brommels säger att föreningen fått ett femtiotal kvalificerade ansökningar.

– Vi är väldigt nöjda med det stora antalet sökande. Vi har kandidater både externt och internt, säger Brommels.

Själva rekryteringsprocessen sköts av rekryteringsbolaget Fairchild, som är specialiserat på direktrekrytering av företagsledning. Rekryteringsbeslutet fattas av Folkhälsans styrelse på styrelsemötet den 6 mars.

Folkhälsans nuvarande vd Stefan Mutanen går i pension den 1 augusti. Det innebär att den nya vd:n kommer att ha gott om tid att tillsammans med Mutanen sätta sig in i organisationen.

200 forskare

– Vi bör minnas att Folkhälsan är en speciell organisation och det ställer krav på den som väljs. Vi kan inte välja en specialist på bara ett område, det som krävs är mångsidig kompetens, säger Brommels.

Han syftar på Folkhälsans många olika ansikten. Den bredaste allmänheten förknippar säkert Folkhälsan med Lucia, men därtill är Folkhälsan känd för sina daghem, äldreboenden, simskolor och lokala föreningar.

Förutom det har Folkhälsan ett medicinskt forskningscentrum med 200 forskare och en förmögenhet på 700 miljoner euro.

Förmögenheten består av donationer och testamenten och används för att finansiera Folkhälsans verksamhet. Största delen av förmögenheten är placerad i inhemska aktiebolag, men även i fastigheter.

– Vi har en långsiktig placeringsstrategi. Vår viktigaste målsättning är hög direktavkastning. Under de senaste åren har vi haft en genomsnittlig avkastning på 4–5 procent på årsnivå, säger Brommels.

En finlandssvensk gigant

När Stefan Mutanen tillträdde som vd för 16 år sedan var Folkhälsans förmögenhet bara hälften så stor.

– Jag räknar det som en av mina meriter, men jag hade aldrig åstadkommit det utan mina medarbetare. Vår ekonomidirektör Christer Holmström är spindeln i nätet när det gäller förmögenhetsförvaltningen, säger Mutanen.

Han och Holmström jobbar med förmögenheten och ekonomifrågor på daglig basis, men en ekonomisk utbildning är inte ett krav för nästa vd. Mutanen, som rekryterades inom den egna organisationen, är politices kandidat.

– Jag är en allmänvetare. Det viktiga för en vd är att hålla ihop helheten och respektera sina medarbetares kunnande.

Mats Brommels är Folkhälsans styrelseordförande. Bild: SPT/Privat

En intressant aspekt när det gäller Folkhälsans förmögenhet är organisationens juridiska status. I och med att Folkhälsan är en allmännyttig förening slipper man betala kapitalskatt på utdelningen.

Föreningars bokslut är heller inte offentliga uppgifter på samma sätt som aktiebolags. För transparensens skull ger Folkhälsan ändå ut rätt mycket siffror i sin verksamhetsberättelse.

Stor arbetsgivare

Under Mutanens tid har Folkhälsans personal trefaldigts. I dag sysselsätter Folkhälsan 1 500 personer, varav drygt 200 är forskare. Därmed konkurrerar Folkhälsan om titeln som den största finlandssvenska arbetsgivaren med Åbo Akademi.

– Det kan hända att vi har gått förbi dem, säger Mutanen.

Precis som på annat håll i samhället har även Folkhälsan genomgått samarbetsförhandlingar under den utdragna lågkonjunkturen.

Annat som hänt under Mutanens tid som vd är att Folkhälsan byggt totalt tio Folkhälsanhus runtom i Svenskfinland.

– Folkhälsanhusen ger oss en synlig närvaro i Svenskfinland, men nu är den stora byggboomen över. Under de följande åren är utmaningen att hålla alla fastigheterna i skick.

Folkhälsan har även 19 000 medlemmar som vd:n träffar rätt ofta.

Vårdreformen utmanar

Den riktigt stora utmaningen för Folkhälsans nya vd är social- och hälsovårdsreformen.

– Forskningen och den hälsofrämjande verksamheten känns trygg, men vårdreformen är en utmaning speciellt för Folkhälsan Välfärd.

Folkhälsan Välfärd ansvarar för Folkhälsans serviceproduktion. Hittills är det kommunerna som har köpt Folkhälsan Välfärds social- och hälsovårdstjänster.

I och med social- och hälsovårdsreformen kommer ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården att flyttas från kommunerna till staten, närmare bestämt landskapen.

– Det här är en av de stora frågorna och vi har jobbat med den en längre tid. Men vi ser inte den som ett hot, i stället uppfattar vi den som en möjlighet, säger Mutanen.

– Det centrala i reformen är valfriheten, vilket innebär att kunderna själva får välja var de får sin vård och omsorg. Här är varumärket av stor betydelse.

Mutanen fyller 65 i år. Han säger att han inte är en person som drömt om att gå i pension utan hoppas kunna vara med i olika sammanhang även i framtiden.

– Jag har jobbat i 40 år, jag vill helst inte fastna i Karis med min franska bulldogg.

Fakta

Snart hundra år

Samfundet Folkhälsan grundades 1921 efter en donation av Jenny Florin (1854–1925). Jenny Florin var dotter till medicine doktor Pehr Ulrik Florin. Den äldre Florin jobbade aktivt för läkarvetenskapens främjande i Helsingfors.

I dag är Folkhälsan en jättelik organisation som förvaltar ett kapital på 700 miljoner euro. Kapitalet är huvudsakligen fördelat i byggnader och aktieplaceringar och används för att erbjuda vårdtjänster på svenska.

Juridiskt är Samfundet Folkhälsan en förening. Föreningen äger två icke-vinstdrivande företag: Folkhälsan Välfärd Ab och Folkhälsan Utbildning Ab.

Folkhälsan Välfärd ansvarar för Folkhälsans serviceproduktion: dagis, eftis, rehabilitering, skyddshem, äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård etc. Folkhälsan Välfärd omsatte 42 miljoner euro 2016.

Folkhälsan Utbildning driver idrottsinstituten Solvalla och Norrvalla. Företaget omsatte 5,3 miljoner euro 2016.

Folkhälsan driver även ett forskningscentrum med tre forskningsinriktningar: genetik, preventiv medicin och folkhälsa.

Därtill har Folkhälsan 98 lokala föreningar med 19 000 medlemmar.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03