Folkhälsans nya ordförande Siv Sandberg saknar läkarbakgrund – "Kommunikation är min styrka"

Siv Sandberg, ordförande för Folkhälsan, säger att styrelsen måste respektera de anställdas professionella självständighet. Bild: Cata Portin

Folkhälsans nya ordförande säger att tredje sektorns uppgift är att vara en föregångare och pröva nya koncept. Samtidigt har det blivit svårare att förutspå samhällsutvecklingen.

Folkhälsan har valt samhällsforskaren Siv Sandberg till ordförande. Hon efterträder Mats Brommels som har suttit på posten i tjugo år, och är den första kvinnan på posten. Organisationen är bekant för Sandberg som själv har varit vice ordförande i tio år.

– Jag tror att min styrka i den här rollen är att jag har lätt att kommunicera med folkrörelsen och personalen.

Sandberg är expert på offentlig förvaltning och har jobbat mycket med utredningsarbeten, bland annat har hon gjort två utredningar om kommunindelningen på Åland. Sandberg är Folkhälsans första ordförande som inte har medicinsk bakgrund, men hon tror inte att det inverkar på styrelsearbetet.

– Det handlar mycket om organisationsfrågor och att hålla ihop ekonomin.

Spretig verksamhet

Folkhälsan grundades av en grupp läkare, men har vuxit och utvecklats. I dag är Folkhälsan en takorganisation för omkring hundra föreningar. Samtidigt äger samfundet tre bolag som jobbar med vård och utbildning. Genom åren har enskilda beslut lett till att Folkhälsan tagit över verksamheter och lagt ner andra. Hon nämner Solvalla idrottsinstitut som exempel på en verksamhet som Folkhälsan tagit över.

– Olika verksamhet har väldigt olika villkor och utmaningen är att hantera helheten. Nu arbetar vi med en strategi för hur allt ska hänga ihop.

Sandberg säger att styrelsens roll inte är att genomföra sina egna idéer på hälsofronten, utan initiativet för utveckling ska komma från de anställda som arbetar med frågorna. Hon säger att styrelsen måste respektera de anställdas professionella självständighet.

– Idéerna och utvecklingen ska komma från personalen och styrelsens uppgift är att stödja dem, men samtidigt se till att verksamheten inte spretar åt alla håll.

Individualistisk syn på hälsa

Samhället har blivit betydligt mer komplext sedan Folkhälsan grundades för snart hundra år sedan. Enligt Sandberg var det en tid då mer hierarkiska sätt att arbeta fungerade bättre.

– Då cyklade man runt och utrotade lungsot.

Det är betydligt svårare att inverka på samhällsutvecklingen i dag, trots att intresset för hälsa aldrig varit så stort som nu. Det finns också mycket pengar i branschen, men enligt Sandberg är synen på hälsa i dag väldigt individualistisk.

– Jag hoppas på ett större socialt ansvar, där man också ser till att personer i ens omgivning har det bra.

Nya krav på tredje sektorn

En aktuell utmaning för Folkhälsan är vårdreformen, som kommer att ha stor inverkan på tredje sektorn. Samtidigt säger hon att det är viktigt att tredje sektorn inte blir alltför beroende av staten eller privata aktörer. Ändå har både byråkrati och konkurrens fått en allt större roll.

– Våra forskare tävlar om extern finansiering, vårdbolaget om kommunala upphandlingar och våra utbildningar om studerande, samtidigt som våra föreningar måste vara tillräckligt attraktiva eftersom folk är väldigt måna om vad de gör med sin tid.

Enligt Sandberg är det viktigt att tredje sektorn fattar egna beslut om vad man lägger resurserna på för att kunna bryta ny mark inom hälsosektorn. Hon nämner luciainsamlingen som används för att arbeta med utsatta barnfamiljer och utveckla nya metoder för att arbeta med till exempel barn som har upplevt våld.

– Folkhälsan har många gånger varit en föregångare, till exempel med hälsosysterverksamheten som senare togs över av den offentliga sektorn.

Ålder 49.

Bor: I Åbo.

Utbildning: Politices licentiat.

Mission: Att synliggöra Folkhälsan och förklara hur alla dess delar hänger ihop, och att lyfta det ansvar tredje sektorn och frivilligarbetet bär.

Fritidsintressen: Viktigast är trädgårdsskötseln och kolonistugan.

Läser för närvarande: Huipputuloiset – Suomen rikkain promille av Hanna Kuusela och Anu Kantola. "Jag har hunnit nästan till slut, tycker den är jättebra".

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning