Folkhälsan vill riva i Solvalla

Solvalla idrottsinstitut finns vid Långträsk i Noux i Esbo. Bild: Folkhälsan

Omfattande fuktskador gör att byggnaderna är svåra och dyra att renovera.

En första utredning visade att byggnaderna vid Solvalla idrottsinstitut i Noux i Esbo skulle gå att renovera.

Vid en senare, mer omfattande granskning framgick det att fuktskadorna ändå var mycket stora.

– Det visade det sig att det inte skulle finnas mycket att spara vid en renovering, säger Tomas Järvinen, vd för Folkhälsan utbildning.

Folkhälsan utbildning äger anrika Solvalla idrottsinstitut, ett institut som grundades som läger – och kurscentrum av den finlandssvenska idrottsrörelsen i slutet av 1930-talet.

Byggnaderna som Folkhälsan vill riva finns i sluttningen mot Långträsk. Enligt Järvinen saknas dränering vid byggnaderna och vattnet som rinner mot sjön uppifrån har skadat byggnaderna.

Folkhälsan vill bland annat riva den låga byggnaden som står intill den gamla huvudbyggnaden. Bild: Pressbild

Idrottsinstitutet har inte haft verksamhet i de fuktskadade byggnaderna på flera år. Totalt handlar det om cirka 900 kvadratmeter våningsyta i Gillesgården och den byggnad som förbinder Gillesgården med den gamla bollhallen längre upp i sluttningen.

Byggnaderna som gör till de äldsta på området har haft rum för kontor och övernattning. De är uppförda i så kallad alpstil.

Rivningen kräver tillstånd av Närings-, trafik och miljöcentralen i Nyland. Ett beslut väntas i år.

Yle Nyheter Huvudstadsregionen var först med nyheten om rivningsplanerna.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning