Folkhälsan vill riva äldreboende – ska bygga större

Folkhälsans Gun Eklund. Bild: Nina Ahtola/KSF-arkiv

Planen är att Kristinagården rivs. Folkhälsan som driver äldreboendet i Södra Haga i Helsingfors vill i stället bygga nytt och betydligt större. – Ingen behöver vara orolig för att slängas ut på gatan, säger Gun Eklund på Folkhälsan.

Bild: HBL

Servicehemmet Kristinagården är för tillfället hem för kring 40 svenskspråkiga äldre. I framtiden kan det bo betydligt fler i äldreboendet vid Köpingsvägen i Södra Haga i Helsingfors. Folkhälsan som driver hemmet sedan 2015 och stiftelsen som äger fastigheten planerar att öka våningsytan betydligt, möjligtvis med mer än det dubbla.

Nuvarande Kristinagården invigdes 1971 och var resultatet av privata ansträngningar för att ge svenskspråkiga i området en trygg plats att bo på under ålderdomen.

Nu kan de boende möjligtvis känna sig otrygga en tid när de inte vet hur länge de kan bo i huset innan en planerad rivning som ska ge plats för två nya hus i stället för den nuvarande byggnaden.

– Ingen behöver vara orolig för att slängas ut på gatan, försäkrar Gun Eklund, vd på Folkhälsan välfärd.

Hon säger att det kan gå flera år till byggstart och att Folkhälsan kan erbjuda ersättande boende på andra hem när rivningen kör i gång.

Det är också möjligt att byggprojektet kan genomföras i två faser så att de boende kan bo kvar. Enligt Eklund vet man ännu inte exakt hur man gör. Först ska projektet klara alla hinder i planeringsprocessen.

Nya Kristinagården (i mitten) ska i framtiden bestå av två hus i stället för den nuvarande ena byggnaden. Äldreboendet är beläget vid Köpingsparken i Södra Haga. Bild: Arkitektbyrå Stefan Ahlman/Modelark

Mix av bostäder

Stiftelsen Trygga åldringsbostäder äger den nuvarande fastigheten. Stiftelsen gav över verksamheten till Folkhälsan för fyra år sedan, men fortsatte som ägare till fastigheten.

Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede är styrelseordförande för Trygga åldringsbostäder. Han tror att nya Kristinagården kommer att följa samma modell som andra Folkhälsanhus där man har en mix av ägar- och hyresbostäder.

– Den här modellen har fungerat bra i våra andra hus, säger Wrede.

Rent praktiskt kommer det antagligen att gå till så att stiftelsen Trygga åldringsbostäder går in med sitt kapital och får ett antal bostäder att hyra ut i gengäld. Folkhälsan investerar också i nybygget och hyr sedan ut bostäder. Privatpersoner kan också köpa bostäder i fastigheten.

Exakt hurdant äldreboende som prioriteras i den nya fastigheten är inte fastslaget. Sannolikt handlar det om den form som finns på Kristinagården nu, serviceboende, det vill säga att de boende hyr sitt boende och betalar för tjänster de använder.

Folkhälsan ser att serviceboende är ett svar på frågan om hur vi kan bo hemma eller i hemmaliknande miljö så länge som möjligt när vi blir äldre.

Förändrade krav

Den nuvarande Kristinagården byggdes enligt 1960-talets krav och förväntningar på ett äldreboende.

Georg Henrik Wrede är vd för Folkhälsan. Bild: Cata Portin/HBL-arkiv

Enligt Georg Henrik Wrede skulle den nuvarande fastigheten hur som helst stå inför stambyte och andra stora reparationer.

Att det blir nybygge framför renovering handlar bland annat om strängare krav från samhället. Myndigheterna har tidigare klandrat Kristinagården för att möjligheterna till utrymning av byggnaden inte möter lagens krav.

Att de äldre själv ser på annat sätt på sitt boende än vad man gjorde för 50 år sedan var också en bidragande orsak till att ett nybygge blev aktuellt.

– Uppfattningen om vad som är bra boendekomfort förändras, säger Wrede som räknar med att den nya Kristinagården kan erbjuda attraktivt boende för de många svenskspråkiga som redan bor i Haga.

Information om stadsplaneändringen finns till påseende i Södra Haga bibliotek och på internet fram till den 22.11. Stadens tjänstemän svarar på frågor om projektet i Södra Haga bibliotek måndagen den 11.11 kl. 17.30–19.30.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning