Folkhälsan har byggt färdigt – tills vidare

Det är inte ofta det byggs nya hus på Mannerheimvägen. Så här ser det ut när man kommer in i staden från norr. Bild:

Intresset för Folkhälsans senaste tillskott, bostadshuset Gullkronan i Helsingfors, höll i sig hela vägen. Mer än ett halvt år före huset är inflyttningsklart är bara 2 av 84 bostäder osålda. Kvadratmeterpriset ligger mellan 7 000 och 8 000 euro.

Om man kommer in till Helsingfors längs Mannerheimvägen kan man inte undgå att notera nybygget i Brunakärr. Först slås man av hur nära den hårt trafikerade gatan huset står, sedan höjer man blicken och imponeras av husets vinklar och höjd. På andra sidan huset börjar Centralparken med skog, hästar och friluftsleder.

Marika Skogsten på Folkhälsan är den som ansvarat för försäljningen av bostäderna i Gullkronan. Hon har inte haft någon brist på köpare – redan när planerna blev offentliga anmälde folk sitt intresse. I dag finns det två lediga bostäder kvar, 95 kvadratmeter för 642 600 euro, och 119 kvadratmeter med extra hög takhöjd på sjunde och översta våningen för 953 700 euro.

Av totalt 84 bostäder har 67 två eller tre rum och kokvrå.

– Vi trodde att många skulle hoppa av eftersom projektet dragit ut på tiden, men så är inte fallet. Det skulle ha gått att sälja fler två- och trerummare, men det finns också en efterfrågan på större bostäder. De som flyttar från 200 eller 300 kvadratmeter vill inte flytta till en alltför liten bostad, säger Skogsten.

Nybygget på Mannerheimvägen 95 är inte ett seniorboende i traditionell bemärkelse.

– När man flyttar in i tid känner man sin omgivning om man till exempel drabbas av en minnesjukdom. Med tiden kan man köpa mer vårdtjänster.

Trängsel i bassängen?

En av de boende i varje lägenhet måste vara 55 eller äldre, eller pensionerad. Dessutom finns det ett obligatoriskt servicevederlag på 135 euro per månad. Men det ställs inga krav på bostädernas ägare, bland dem finns både stiftelser och placerare som kanske kan tänka sig att bo i huset i framtiden. Folkhälsans ägande i huset begränsar sig till fem enrummare som ska hyras ut till synskadade.

– Vi har involverat potentiella boende i planeringen. Till exempel hade arkitekterna ritat fönster ända ner till golvet men seniorerna tyckte att det var obehagligt ifall man har höjdskräck, så nu är de 30 centimeter från golvet. Tanken är att även sängliggande ska ha fin utsikt, säger Skogsten.

Alla boende har bland annat rätt till hälsorådgivning en gång i veckan och gratis morgonsimning tre gånger i veckan.

En gång ovanför marknivå ska förbinda huset till Folkhälsanhuset, det som förr hette Seniorhuset. Det betyder att de boende kommer torrskodda till restaurangen och kan gå i badrock till bassängen. Passagen är öppen båda vägarna, i det nya huset kommer det att finnas ett gym och ett kafé. Dessutom söker Folkhälsan hyresgäst till de två affärslokalerna.

Den stora frågan för dem som nu bor i Folkhälsanhuset och i Majblomman på andra sidan Mannerheimvägen verkar vara hur de nya boendena ska få plats i bassängen och matsalen i Folkhälsanhuset.

Folkhälsans vd Stefan Mutanen är medveten om oron, och säger att det måste gå att lösa på något sätt. Någon större pool blir det inte, det kräver för mycket underhåll.

– Som helhet har vi bra lokaler, säger Mutanen.

Det han kallar Folkhälsancampuset i Helsingfor ska erbjuda verksamhet för alla åldersgrupper.

Det fanns stor efterfrågan på bostäder i Gullkronan. Innebär det att ni börjar skissa på nästa hus nu?

– Nej, nu har vi gjort det vi för länge sen beslöt att göra för att ha en synlig närvaro i hela Svenskfinland.

Hur ser er fastighetsstrategi ut?

– Vi ska renovera äldre byggnader, bland annat Solvalla och Emeliehemmet i Karleby, som vi nyligen köpte.

Nytt finlandssvenskt fenomen

Det är inte bara i Helsingfors Folkhälsan har bostäder till salu. I Närpes har det nya Folkhälsanhuset nyligen blivit inflyttningsklart och några bostäder är fortfarande osålda. Stefan Mutanen talar om ett nytt fenomen i Svenskfinland.

– Förr gick det alltid att sälja ett egnahemshus och flytta till en lägenhet. Men i dag är det inte sagt att man får ekvationen att gå ihop.

Det fenomenet verkar inte komma till huvudstadsregionen. Har ni inte övervägt en motsvarighet till Gullkronan till exempel i östra Helsingfors?

– Vi kontaktas hela tiden från alla håll i Svenskfinland, man vill ha nya hus. Varje gång går vi in och gör en analys. Men nu har vi inget i den kommande femårsplanen. Det är viktigt att sköta de fastigheter vi redan har.

Mutanen vill poängtera att Folkhälsan bara var pådrivare i Gullkronan.

– Vi behövdes för att bygget skulle bli av, men det är bostadsägarna som finansierar bygget.

Du går i pension i sommar. Kommer du själv att bo i Gullkronan?

– Nej, jag är en Karisbo. Jag har inget intresse av att flytta till Helsingfors.

Tomten kostade 6,4 miljoner

Gullkronan står på en tomt som är 2 114 kvadratmeter och tidigare var en hundpark.

Tomten kostade 6,4 miljoner och finansierades delvis med en försäljning av fastigheter i Östersundom i östra Helsingfors.

Östersundomfastigheterna värderades till 1,7 miljoner, resterande 4,7 miljoner ska betalas före utgången av 2017.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning