Folket behöver hopp, och folket är hoppfullt

Vi är fortsättningsvis EU:s lyckligaste land tillsammans med Danmark.

Märkvärdiga tider har märkvärdiga argument. I skrivande stund pågår en lika livsviktig som förvirrad debatt om huruvida regeringens mål är att förhindra att coronaviruset sprider sig eller inte....