"Folk börjar känna sig som marknadsvaror"

Lisbeth Hemgård på FDUV säger att namninsamlingen lyckats över förväntan. – Det har kommit mycket folk till oss för att underteckna medborgarinitiativet. De upplever upphandlingarna som en verkligt dålig process. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Många tycker att funktionshindrade har alldeles för litet inflytande över sin egen tillvaro. Ett medborgarinitiativ som vill ge makten tillbaka till dem har nu nått 50 000 namnunderskrifter.

För en person med ett funktionshinder kan det vara katastrofalt om boendetjänsterna eller den personliga assistenten plötsligt byts ut. Så kan det gå då kommunen upphandlar sina tjänster. I Finland har den funktionshindrade svårt att få sin röst hörd, eftersom besluten fattas ovanför hens huvud.

– Om man som stödbehövande är missnöjd kan man inte klaga, säger Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare på FDUV, som är intresseorganisationen för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning.

Att få en ny personlig assistent kan vara en oerhört jobbig process.

– Det krävs mycket arbete att lära känna en person med till exempel autism. Stora förändringar kan för en sådan person vara väldigt besvärliga.

FDUV är en av parterna bakom medborgarinitativet "Ingen marknadsvara" som precis samlat tillräckligt med namn för att behandlas i riksdagen.

Trots att både FN:s funktionshinderkonvention och den finska handikappslagstiftningen säger att funktionshindrade ska få vara med och bestämma över service som gäller dem kan verkligheten vara en helt annan. Personer med funktionshinder är inte en juridisk part i upphandlingen, vilket kan göra att de varken bestämmer över var de bor eller vem som jobbar som deras assistent.

– Det vi är mest kritiska till är att kommunerna inte ser till att livskvalité och trygghet är ett viktigt kriterium vid offertfrågan, utan att det billigaste alternativet vinner.

På svenskspråkigt håll är situationen ändå rätt mycket bättre, menar Hemgård. Kårkulla samkommun behöver inte upphandla boendetjänsterna på samma sätt. Men hon har hört dramatiska berättelser om hur finskspråkiga med funktionshinder har drabbats.

I flera gruppboenden upphandlar kommunen var tredje år sina tjänster, och ibland tvingas de boende flytta. I andra fall har hela personalen bytts ut.

– Jag tror att vi är på fel väg när vi upphandlar den här typen av tjänster. Vi har stora multinationella företag på finska marknaden som dumpar priser och erbjuder tjänster. Folk börjar känna sig som marknadsvaror, att de blir produktifierade.

Bakom medborgarinitiativet står 32 nationella handikapporganisationer. Namninsamlingen fortgår till den 12 december.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning