"Behandlingen av jourreformen en fars"

Jari Myllykoski (V) och Maria Guzenina (Sdp) under riksdagens debatt. Bild: Heikki Saukkomaa

Lagförslaget om att den svenska vården ska skötas i Seinäjoki borde förkastas, ansåg ledamöter från alla oppositionspartier.

Riksdagsdebatten om social- och hälsovårdsutskottets betänkande inleddes först klockan tio på måndagskvällen.

Många riksdagsledamöter förundrade sig över varför regeringen så ihärdigt och så skyndsamt försöker få igenom jourreformen när det vore mycket mer logiskt att behandla den i samband med social- och hälsovårdsreformen i vår.

Dessutom har experter konstaterat att det inte skulle bli nämnvärt dyrare att ge också Vasa full jour och i Seinäjoki har man uttryckt att det vore bättre om den svenskspråkiga vården sköts i Vasa.

"Fars" och "tragedi" var ord som användes om behandlingen av jourreformen.

– I dag skriver Finland historia och en mycket, mycket ledsam sådan. Finland går från att vara en rättsstat med grundlagsskydd för minoriteter till en enkelspårig och brutal majoritetsdiktatur, säger Mats Nylund (SFP), som starkt kritiserar att regeringen inte beaktat de hundratals utlåtanden om reformen som gjorts till Vasa-modellens fördel.

Debatten inleddes med att social- och hälsovårdsutskottets ordförande Tuula Haatainen (SDP) presenterade utskottets betänkande för riksdagen. Hon gjorde det på svenska, vilket är mycket ovanligt och kan ses som ett ställningstagande för den svenskspråkiga befolkningen.

Stark kritik

Utskottet röstade om jourreformen på måndagen. Med rösterna 8 mot 7 röstade regeringspartiernas medlemmar för att inte ge Vasa centralsjukhus omfattande jour, vilket kritiserades av flera oppositionspolitiker, bland andra Hanna Sarkkinen (VF).

– Beslutet tar inte den svenskspråkiga befolkningens rättigheter i beaktande. Landskapens händer binds och regeringen tillåter dem inte att fatta kloka och kostnadseffektiva beslut för den egna regionens del. Jag kan inte annat än förundras över det här, säger hon.

Outi Alanko-Kahiluoto (De gröna) säger att det inte finns några som helst bevis för att Seinäjoki klarar av att erbjuda svensk vård.

– Vi kan inte på något sätt garantera att den svenska vården sköts såsom grundlagsutskottet kräver. Nu hinner reformen bara vara i kraft i ett år innan den öppnas igen och synkroniseras med vårdreformen. Det kan inte kallas en demokratisk lösning, säger hon.

Riksdagen röstar om social- och hälsovårdsutskottets förslag på tisdagen klockan 9.30. Den knappa tidtabellen beror på att jourreformen är en budgetlag och regeringen vill att budgetlagarna ska kunna slås fast redan klockan 10 på tisdagen.

Tisdagens omröstning är avgörande för hur det går med jourreformen. Efter att riksdagen röstat finns det små möjligheter att göra ändringar i lagen. När ärendet behandlas nästa gång i slutet av veckan kan riksdagen endast välja att godkänna eller förkasta hela jourreformen. Att den förkastas är mycket osannolikt då regeringspartiernas ledamöter är i majoritet när riksdagen röstar.

Debatten fortsatte sent på måndagskvällen.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning