Fokusera på det väsentliga

När man på annat håll för besluten närmare människan, så vill man i Finland fara i väg med beslutsfattandet om den viktigaste närservicen till en högre förvaltningsnivå

Det nya regeringsprogrammets 200 sidor rymmer en hel del målsättningar. Huruvida de omsätts i handling beror i många fall på hur energiskt respektive ansvarsminister tar sig an sin portfölj. Ett...