Födelseår avgör influensadöd – 1968 ett gränsår

Bild: Mostphotos

Det år du är född kan ha en avgörande betydelse för chansen att överleva nästa influensapandemi. 1968 är ett år att lägga på minnet, visar forskning.

En ny influensapandemi är klassad som det näst största hotet mot mänskligheten, efter miljöförstöring. Enligt forskarna är det inte en fråga om utan när en ny dödlig pandemi sveper över världen.

De två influensavarianter som forskarna fruktar mest är de båda fågelinfluensorna H5N1 respektive H7N9 som cirkulerar bland fåglar i framför allt Sydostasien. Av och till smittas människor, vilket ofta resulterar i svår sjukdom med stor risk att dö.

Men medan H5N1 främst drabbar barn och unga vuxna, skördar H7N9 flest offer bland äldre, en skillnad som forskarna haft svårt att förklara.

Byte av grupp

Forskning visar nu att influensa kan delas upp i två olika grupper, bestående av subtyperna H1, H2 och H5 i den ena och H3 och H7 i den andra. Och att viruset kan resultera i en sorts korsimmunitet inom dessa två grupper. Om du exempelvis insjuknat av H1 i unga år, löper du mindre risk att bli svårt sjuk och dö av fågelinfluensan H5, medan tidigare erfarenhet av H3 innebär ett visst skydd från H7-viruset.

Subtypen H1 dominerade säsongsinfluensorna ända från det att spanska sjukan dödade miljontals människor i början av 1900-talet till dess att asiaten (H2) kom 1957. Men 1968, då hongkonginfluensan (H3) svepte över världen, innebar ett skifte från den ena gruppen till den andra.

1968 gränsårtal

Forskare vid University of California i USA har analyserat åldern på dem som hittills insjuknat i H5N1 respektive H7N9 och kan nu visa att teorin stämmer. Personer födda före 1968, då säsongsinfluensan "bytte grupp", löper 75 respektive 80 procents lägre risk att insjukna respektive dö av fågelinfluensan H5N1, än personer födda efter 1968. För virusvarianten H7N9 är förhållandet det omvända.

Denna insikt, skriver forskarna i Science, kan ha en avgörande betydelse för samhällets beredskap om någon av dessa två eller någon helt ny variant börjar spridas över världen.

Säsongsinfluensan är en årligen återkommande virussjukdom orsakad av influensavirus. Viruset finns i olika varianter och under en och samma säsong cirkulerar ofta flera varianter.

Ibland sker ett större skifte då en helt ny variant introduceras, en så kallad pandemi.

De senaste pandemierna är:

Ryska snuvan 1889–92

Spanska sjukan 1918–20

Asiaten 1957–58

Hongkonginfluensan 1968–70

Svininfluensan 2009–10

Källa: Nationalencyklopedin

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning