Född i fel kropp

Bild: Mostphoto

Upplevelsen av att vara född i fel kropp med fel könsidentitet har blivit klart vanligare. Det är viktigt att respektera upplevelsen men när det gäller en del unga är det också viktigt att inte rusa i väg.

På en relativt kort tid har antalet personer som upplever att de har fötts i fel kropp, med fel kön, ökat ordentligt. Det gäller inte enbart Finland utan alla utvecklade länder.Institutet för hälsa oc...