FN vädjar om mer pengar – miljoner riskerar svältdöden i Nigeria

FN föder över en miljon människor i nordöstra Nigeria. – Om vi inte får in mer pengar måste vi halvera deras matransoner. Det kommer de inte att klara sig på, säger Peter Lundberg som leder FN-insatsen för att motarbeta den växande svältrisken.

– Det går väldigt fort åt fel håll.

Så säger Peter Lundberg, FN:s biträdande humanitära samordnare för Nigeria, till HBL. Han har tillfälligt lämnat sin fasta stationering i Nigeria för att resa runt med hatten i handen och be flera länders regeringar om mer pengar.

– Vi behöver få in en miljard dollar i år. Hittills har vi fått in 19 procent av summan, och vi är redan inne på årets andra kvartal, säger Lundberg.

Vi talar om nordöstra Nigeria eller världens fjärde största humanitära kris, räknat både i pengar som FN begär och i antalet människor som påverkas. Det är islamistnätverket Boko Haram som drivit upp krisen i åtta år.

– Krisen har förvärrats allvarligt under de senaste tre åren, säger Peter Lundberg.

FN och Nigerias regering bedömer att över 26 miljoner människor drabbats av konflikten. Bara i nordost har 8,5 miljoner människor förlorat möjligheten att försörja sig.

– Samhällena är agrara och väldigt fattiga. De lever nästan uteslutande på försörjningsjordbruk och boskap, säger Lundberg.

Sjukdomar föregår svält

Problemet är att folk inte längre har tillträde till sina fält eller inte vågar odla dem av risken för att hamna i skottlinjen mellan de nigerianska regeringsstyrkorna och terroristerna. I stället söker de skydd i städerna. Nigeria inhyser 1,9 miljoner interna flyktingar som förlorat sin försörjningsbas.

– Merparten har sökt sig till släktingar och vänner. Det går bra i några månader, kanske i ett år, men när man går in på sitt tredje eller fjärde år börjar det slita på all kvarvarande infrastruktur hos värdfamiljerna, säger Peter Lundberg.

Svensken Peter Lundberg vädjar till omvärlden om pengar för att hjälpa FN att avstyra en humanitär katastrof i Nigeria. Bild: FN

Nigerias svaga ekonomi och snabba inflation gör att även arbetande värdfamiljers pengar förlorar i värde.

– Människornas förmåga att försörja sig har helt enkelt nötts ut. Allt det här tillsammans förvärrar krisen.

FN och Nigerias regering påpekar att antalet människor som inte kan försörja sig ökar hela tiden. I dag är 4,7 miljoner människor i behov av matbistånd. Siffran inbegriper nästan en halv miljon barn som lider av akut undernäring.

– De kommer att dö, inte nödvändigtvis av svält i morgon, men av vanliga folksjukdomar. Deras immunsystem är så nedsatt av långvarig undernäring att de inte kan stå emot vanliga sjukdomar. Det ser vi innan vi kommer till mardrömsscenariot som är ren och skär svält, säger Lundberg.

Katastrofen kan fortfarande avstyras. Eftersom Nigeria har erkänt krisen har FN kunnat gå in och bygga upp en biståndsapparatur. Hjälpen når allt fler. För ett halvår sedan lyckades FN föda 160 000 människor i nordöstra Nigeria, i dag får över 1,2 miljoner en månadsranson mat. Räknar man med andra organisationer som är involverade nås 2,1 miljoner.

Förutsättningarna – kapaciteten och infrastrukturen – är på plats, men mathjälpen kostar 47 miljoner dollar i månaden.

– De pengarna har vi inte. Om vi inte får mer finansiering kommer vi inledningsvis att tvingas att halvera matransonerna. Det förstår alla att man inte kan klara sig på. Läget kommer att förvärras snabbt, men det är helt kopplat till finansieringen, säger Lundberg.

På en givarkonferens i Oslo i februari kom flera länder överens om att betala 458 miljoner dollar till Nigeria och regionen kring Tchadsjön. FN:s säkerhetsråd har nyligen uppmanat länderna att skynda på med utbetalningarna.

Krisen ur EU-perspektiv

Samtidigt frågar sig många om inte Nigeria självt borde hjälpa sitt folk – landet är ändå oljeproducent Afrikas näst största ekonomi.

– Det är helt riktigt, säger Peter Lundberg.

Nigeria klarar ändå inte utmaningen ensam. Lundberg sätter krisens omfattning i en europeisk kontext för att vi ska förstå utmaningen.

– Tänk om EU hade haft en konflikt som hade drabbat 26 miljoner människor varav 4,7 miljoner var på gränsen till svält, säger han.

För mindre än två år sedan nåddes Europa av 1 miljon flyktingar utan akut svältrisk.

– Det fick nästan hela unionen att rämna. EU är kanske den rikaste geografiska koncentrationen av stater i världen. Kan inte EU hantera en miljon människor utan vidare är det inte konstigt att föreställa sig att Nigeria inte har förmågan att hantera en kris av gigantiska mått.

Peter Lundberg säger att FN naturligtvis påtalar Nigerias centrala roll och ansvar i krisen.

– Jag tycker de tar det ansvaret. Nigerianerna är ett stolt folk som har en bild av sig själva som en av kontinentens giganter, men även den stora och starka kan behöva hjälp.

Hjälparbetare i skottgluggen

Om FN får den miljard man ber om säger Peter Lundberg att man ska genomföra 175 projekt i samarbete med ett 70-tal organisationer. Nigeria ska komplettera den internationella insatsen.

– Jag begär ingenting extra för Nigeria. Jag begär bara att Nigeria ska få den rättmätiga uppmärksamhet som världens fjärde största kris förtjänar.

I den mån FN får in pengar är utmaningen naturligtvis att få ut hjälpen. Biståndsarbetare har blivit ett extremt farligt yrke.

– Nordöstra Nigeria är en av världens två eller tre farligaste miljöer att jobba i, framför allt för den civila befolkningen men även för hjälparbetare. Hotbilden är överhängande, säger Lundberg.

FN:s hjälparbetare tvingas av säkerhetsskäl åka helikopter till de perifera regionerna. Förnödenheterna transporteras med beväpnade lastbilskonvojer, men dessa blir ofta överfallna eller faller offer för landminor.

Säkerhetsrisken är enorm också för de nigerianska internflyktingar som inte kan flytta in hos bekanta utan får ty sig till flyktingläger.

– Våra läger attackeras regelbundet av självmordsbombare som försöker ta sig in i lägren och spränga sig i luften för att skapa kaos och panik.

Peter Lundberg beklagar att skottsäkra fordon, då det redan brister i finansieringen, är dyra säkerhetslösningar, men:

– Tyvärr är humanitära hjälparbetare ett alltmer legitimt mål. Det är väldigt tragiskt, men tyvärr en trend som pågått länge.

FAKTA

Misären i siffror

26 miljoner människor (lika många som i Finland, Sverige, Norge och Danmark tillsammans) påverkas av konflikten mellan regeringen och Boko Haram i nordöstra Nigeria. 14 miljoner är i behov av humanitär hjälp. FN fokuserar på 7 miljoner av dem.

Av dessa är 4,7 miljoner i behov av akut matstöd. Av dem lider i sin tur nästan 1,4 miljoner av hungersnöd ("humanitarian emergency" eller nivå 4 på IPC-skalan där nivå 5 står för en svältkatastrof). Prognosen är att nivå 4 kommer att omfatta 1,5 miljoner människor i sommar. Cirka 43 000 beräknas redan leva på nivå 5.

En halv miljon barn under fem år lider av akut undernäring. Var femte av dessa barn beräknas dö om den akuta hjälpen uteblir. I delstaten Borno där krisen är svårast är en tredjedel av sjukhusen eller vårdcentralerna förstörda eller ur funktion.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00