FN: Rekordmånga civila har dött i Afghanistan

Ett exceptionellt stort antal civilpersoner har dött i våldsamheterna i Afghanistan under början av året. Under årets första halva dog 1 662 civila och dessutom skadades 3 500.

De flesta dog i attacker som oppositionsgrupperingar genomfört. Till dessa grupper hör både IS och Taliban.

En femtedel av dem som dödats dog i huvudstaden Kabul.

FN:s biståndsoperation Unama i Afghanistan sammanfattar med halvårs mellanrum en rapport om läget i landet. I rapporten bokförs även antalet civila offer. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46