FN-prioriteter

Uttalanden om sexuella minoriteter och dödsstraff lyser ännu med sin frånvaro. Men nya tillfällen kommer, bland annat inför människorättsrådet.

Det har gått ett drygt år sedan FN valde sin nya generalsekreterare António Guterres. Den tidigare portugisiske statsministern och FN-flyktingkommissarien kom in i en märklig tid av populism och starkt tvivel på en stel organisation. För att behålla stödet har han lovat reformera.

Samtidigt med internt reformarbete – som är nödvändigt, men aldrig blir färdigt – ställer medlemsländerna väldigt olika krav på sin ledare. De liberala värderingarnas, oftast västliga, länder vill se FN:s alla tre pelare respekterade: fred och säkerhet, utveckling, mänskliga rättigheter. Ett stort antal länder tänker annorlunda, de ser utveckling, gärna ekonomisk tillväxt, som det primära målet. Detta uttrycks klädsamt i termer av hållbar utveckling och de gemensamma målen fram till 2030. Ytterligare skall ledaren få säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar bakom sig. Han skall gillas i såväl Storbritannien, Frankrike, USA och Ryssland som i Kina, samtidigt.

I Financial Times har Guterres bland annat påpekat att han tror kineserna upplever honom som en vän. Det är intressant, då landets politiska tyngd växer år för år och dess värderingar blir allt synligare. Kina tog en positiv roll i fjol då Nordkoreas nukleära ambitioner skulle hållas i schack. Då en del andra är passivare har ett tidigare återhållsammare land börjat ta den plats dess ekonomi förebådar.

Efter ett år av relationsbyggande, där löften om reformer gillats av Washington, har generalsekreteraren nu kommit ut med ett program på tolv punkter för detta år. På listan finns svåra ämnen: hållbar utveckling, klimat, migration, teknologi, kärnvapen på den koreanska halvön, krånglet ("the mess") i Mellanöstern, samarbete med Afrikanska unionen, frusna europeiska konflikter, terrorismförebyggande, stärkande av fredsbevarande insatser, Rohingya-minoritetens återvändande till Myanmar och den falska motsättningen mellan mänskliga rättigheter och nationell suveränitet. Bland allt detta fortsätter Jemen vara ett stort orosämne under 2018, Syrien skall byggas upp fast trötthet råder, Ukraina får inte "frysa" till.

Därtill lägger Guterres upp kvinnors ställning som ett genomgripande tema. Mest tack har han hittills fått för att ha uppnått en jämn könsfördelning bland uppdragen på toppen. Då menar man den absoluta toppen, för inom FN som helhet är det långt kvar för att få lika många kvinnor som män i jobb. Ett annat ämne generalsekreteraren försöker tackla är det sexuella utnyttjande och våld som förekommer inom organisationen, speciellt i fält.

Först den allra sista, tolfte, punkten kommer in på FN:s tredje pelare, mänskliga rättigheter. Men nu ger Guterres sitt stöd till företrädaren Ban Ki Moons Human Rights Up Front-initiativ som kopplar mänskliga rättigheter till preventivt, krisförebyggande arbete. Uttalanden om sexuella minoriteter och dödsstraff, för att nämna två mindre populära teman, lyser ännu med sin frånvaro. Men nya tillfällen kommer, bland annat inför människorättsrådet.

Nina Nordström Juris doktor som arbetar med människorättspolitik inom utrikesförvaltningen

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00