FN: Människan framkallar extremväder

Orkanen Matthew i september i år. Bild: Ho

Mer än hälften av de extrema väderhändelserna som inträffade mellan 2011–2015 berodde på den globala uppvärmning som människan framkallat, enligt en rapport från Meteorologiska världsorganisationen (WMO) som tillhör FN.

Åren 2011 till 2015 är de varmaste som någonsin registrerats. I rapporten, som lades fram vid det internationella klimatmötet i Marrakesh i Marocko, står det att klimatförändringarna har "ökat riskerna för extrema händelser som värmeböljor, torka, rekordartade regn och skadliga översvämningar".

WMO beräknar att ungefär 300 000 människor omkommit under de fem åren i katastrofer som orsakats eller förvärrats av klimatförändringarna.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46