Flyttdags, Studentbladet!

Frän debatt med jämna mellanrum. År 2012 väckte en kolumn i Studentbladet som kritiserade feminism stor uppståndelse.  Bild: HBL-arkiv

Det är dags att flytta Studentbladet till Åbo, där det skulle tjäna som språkrör för alla kåranslutna såväl i Åbo, Vasa, Jakobstad som i Helsingfors.

Var borde Studentbladet göras?

Laddar ... Laddar ...

Bara fem år efter sitt hundraårsjubileum står Nordens äldsta studenttidning vacklande vid gravens rand. Då höstterminen 2016 inleds kommer Studentbladet sannolikt inte längre att ges ut. Pengarna är slut och det är varken meningsfullt eller praktiskt möjligt att ge ut Studentbladet ens i den krympta form den utkommit en tid nu.

Den akuta orsaken är att två stora studentkårer inom loppet av ett par år sagt upp sina prenumerationer, och därmed har upplagan halverats. Annonsörerna lyser med sin frånvaro. Rent ekonomiskt går det bara inte runt.

Men i grunden finns frågan om Studentbladets legitimitet. Det verkar helt enkelt inte längre finnas beställning (sic!) för en allmänfinlandssvensk studenttidning. I en tid då var och en kan skräddarsy sitt medieflöde efter behag är studiespråket inte en faktor som enar. Det finns ingen självklar svensk gemenskap som ett studentblad skulle vara ett enande språkrör för, såsom idealet kanske någon gång var.

Idén om en studenttidning med språket som den gemensamma faktorn är ju rätt unik. Jag vågar gissa att 99 procent av studenttidningarna i världen är knutna till antingen en studieort eller ett specifikt lärosäte. Det är fullt förståeligt och naturligt. Studentbladet har haft oddsen emot sig från början.

Ylioppilaslehtis dåvarande redaktionssekreterare Otto Mattsson skrev redan 1998 (då det också var kris) att om de svenskspråkiga studenterna vill att Nordens äldsta studenttidning ska leva upp till sitt namn ska man ta skeden i vacker hand och fundera på hur ofta, i vilken form och i vems regi Studentbladet borde utkomma. Mattson såg längre in i framtiden än de flesta kunde eller ville.

Om då språket är en för liten gemensam nämnare måste man kanske gå ett steg vidare. Och den näst minsta gemensamma nämnaren för svenskspråkiga studenter i Finland är Åbo Akademi.

Själv tror jag det är dags att formulera om uppdraget och rädda vad som räddas kan: namnet och utgivningen. Det är dags att flytta Studentbladet till Åbo, där det skulle tjäna som språkrör för alla kåranslutna såväl i Åbo, Vasa, Jakobstad som i Helsingfors. Upplagan skulle troligen stiga från dagens siffror.

Inom Åbo Akademis studentkår har man i åratal varit hjärtligt missnöjd med att Studentbladet ges ut av Svenska studerandes intresseförening. ÅAS bevakar sina intressen, och har aldrig varit intresserad av att låta SSI föra kårens talan. Samtidigt har man varit missnöjd med det begränsade inflytande man haft inom SSI i relation till sitt medlemsantal.

Detta missnöje ledde slutligen 2013 till att ÅAS sade upp sitt medlemskap i utgivarföreningen och därmed även sade upp prenumerationen på Studentbladet. Att det skulle leda till Studentbladets snara undergång måste kårpamparna ha varit medvetna om.

Bästa ÅAS-beslutsfattare: Ni har nu en unik chans att ställa allt tillrätta. Ta över utgivningen av Studentbladet och placera redaktionen i Åbo. Inte gratis, men billigt ändå. Studentbladet överlever, och landets största svenskspråkiga studentkår får igen en kårtidning värd namnet.

Markus Haakana är företagare och tvåbarnsfar

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning