Flytta vindkraftverken till Helsingfors!

Bild: Wilfred Hildonen

Talrika familjer i västra Finland har blivit tvungna att lämna sina hem på grund av vindkraftverkens negativa inverkan på hälsan.

Pirkko Lindberg (HBL Debatt 2.11) till kännedom, jag är inte oroad för råttorna, utan för människorna. Och över människors ovetskap i södra Finland om nackdelarna med vindkraft.

Infraljud från vindkraftverk upplevs av en del människor i form av huvudvärk, svindel eller illabefinnande. En betydande del av befolkningen lider av buller från vindkraftverk och av infraljud till den grad att det utgör ett hälsoproblem, främst sömnstörningar, men även andra problem (Punch & James, 2016).

Professor Mariana Alves-Pereira från Portugal har forskat i ämnet och funnit att lågfrekvent buller och infraljud från vindkraftverk bland annat förorsakar cell- och vävnadsskador, förtjockar hjärtsäcken och blodkärlens väggar samt förorsakar nervskador i hippocampus.

Professor Christian Vahl från Tyskland påvisade i maj orsakssamband mellan infraljud och nedsatt hjärtfunktion. Infraljud från vindkraftverk nedsätter hjärtmuskeleffekten med upp till 20 procent. Även i Finland har frekvensen av hjärt- och kärlsjukdomar samt plötsliga dödsfall ökat på områden i närheten av vindkraftverk.

Vid undersökning av hjärnan har det påvisats att icke hörbart infraljud påverkar hjärnan och förorsakar stressreaktion i det autonoma nervsystemet (Weichberger et al., 2017).

I Tyskland har miljoner människor insjuknat på grund av vindkraftverk trots att kraftverken där är små. Det finns 1 024 frivilligorganisationer i Tyskland som motsätter sig vindkraft och regeringen har stämts inför rätta på grund av vindkraftverkens skadliga hälsoeffekter. Utbyggnaden av vindkraft har nästan avstannat. En grupp tyska läkare och forskare publicerade nyligen en resolution riktad till politiker beträffande vindkraftens allvarliga hälsoeffekter.

Många kommuner i Danmark har förbjudit byggande av vindkraftverk på land på grund av hälsoriskerna. Norge meddelade nyligen att den nationella generalplanen för byggande av vindkraft avvecklas. Motiveringen var de olägenheter som kraftverken och vägbyggandet skulle medföra för naturen, samtidigt som den ekonomiska vinsten skulle överföras till utländska byggherrar på områdena.

Talrika familjer i västra Finland har blivit tvungna att lämna sina hem på grund av vindkraftverkens negativa inverkan på hälsan. Människor och djur mår dåligt inom en radie på åtminstone 20 kilometers avstånd från kraftverken. Många försöker orka hålla ut hemma under veckan för att tillbringa ens veckosluten på "vindkraftssäkra" ställen eller spenderar ibland en natt i Tammerfors, Åbo eller Helsingfors. Detta för att man inte längre kan sova hemma.

Vi överlåter gärna alla vindkraftverk här till er i Helsingfors.

Leena Kurikka, vindkraftsflykting, Jalasjärvi

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning